Bisschoppen beginnen videokanaal ‘Katholiek Leven’

25 januari 2016

De Nederlandse bisschoppen starten een videokanaal op YouTube. De naam van het videokanaal is Katholiek Leven. Op zondag 24 januari zijn de eerste filmpjes online gezet. Abonneren kan via YouTube en via een Facebookpagina die is ingericht. Op korte termijn wordt ook de bijbehorende website www.katholiekleven.nl gelanceerd. Vanaf dat moment zullen wekelijks nieuwe items worden geplaatst, zowel filmpjes als foto’s.

De eerste video’s op YouTube laten zien met welke rubrieken Katholiek Leven zal starten: geloofsportretten in de serie ‘Ik Geloof’, items over de Bijbel in ‘De Boodschap’ en filmpjes over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In de loop van de tijd worden nog meer rubrieken toegevoegd.

De bekendmaking op 24 januari valt samen met de feestdag van de heilige Franciscus van Sales, patroonheilige van de katholieke journalistiek. Het is ook de dag waarop de paus voor de vijftigste keer zijn boodschap voor Wereldcommunicatiedag bekendmaakt. Deze dag werd specifiek gewenst door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en vindt jaarlijks plaats op de zondag voor Pinksteren (in 2016 op 8 mei).

De (nieuwe) media zijn van belang bij het in beeld brengen van de actuele relevantie van geloof voor het leven van alledag. Namens de Bisschoppenconferentie laat kardinaal Eijk weten: “De Katholieke Kerk heeft de opdracht om Jezus Christus en Zijn Evangelie aan de wereld te verkondigen. Dit doet zij op alle mogelijke manieren, in onze tijd ook via de nieuwe media. Mensen die in het christelijk geloof geïnteresseerd zijn, verlangen vooral een antwoord op de vraag: wat betekent het concreet voor mijn leven dat ik in Jezus geloof, hoop op de vrucht van Zijn kruis en Hem navolg door God en medemens lief te hebben? Door middel van het nieuwe videokanaal ‘Katholiek Leven’ wil de Katholieke Kerk in Nederland laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde.”

Katholiekleven.nl op Facebook.

Logo en naam
‘Leven’ is een werkwoord. Items op het videokanaal zullen laten zien hoe individuele personen katholiek leven. ‘Leven’ is ook een zelfstandig naamwoord. Zo zal het videokanaal ook het katholieke leven in beeld brengen in bijvoorbeeld reportages.

De volledige naam en tekst (payoff) bij het logo zijn: ‘katholiekleven.nl: geloof, hoop en liefde in de Katholieke Kerk’. Daarmee sluit Katholiek Leven aan bij verbindende en opbouwende waarden die algemeen worden herkend, en die blijvend actueel en relevant zijn. De apostel Paulus noemt ze in zijn brief aan de christenen van Korinthe: “Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste” (1 Korintiërs 13, 13).

Het hart (de liefde) is in het logo het grootst afgebeeld en komt voorop. Verder zijn in het logo verwerkt het kruis (het geloof) en het anker (de hoop). Zo mag de liefde, die de grootste is, mensen hoop geven en geloof. Het logo laat zich ook omdraaien en lezen met het geloof voorop. Voor christenen volgt de liefde immers uit het geloof in God en de daarmee samenhangende opdracht of roeping tot naastenliefde.

Project 2016-2019
Per 1 januari 2016 worden programma’s van Omroep RKK, waaronder de uitzending op zondagochtend van de Eucharistieviering, voortgezet binnen de fusieomroep KRO-NCRV. Het videokanaal Katholiek Leven van de Nederlandse bisschoppen wil hierop een aanvulling zijn. Daarnaast heeft de Bisschoppenconferentie de website www.rkkerk.nl als website voor informatie over de R.-K. Kerk in Nederland.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie start Katholiek Leven in eerste instantie als project voor de duur van drie jaar en als samenwerking van de Nederlandse bisdommen. Daphne van Roosendaal MA MSc is aangesteld als projectcoördinator (0,2 fte). Zij is werkzaam als communicatiedeskundige bij de bisdommen Breda en Rotterdam.

Katholiekleven.nl op YouTube.

 

Andere berichten