Bisschop zegent nieuw Fatimabeeld in het Bisdom Breda

27 juni 2017

De Kerk herdenkt in 2017 dat Maria een eeuw geleden van 13 mei tot 13 oktober verschenen is aan drie herderskinderen in het Portugese plaatsje Fatima. Haar oproep tot boete en bekering is onverminderd actueel. Daarom wijdden de Nederlandse bisschoppen hun bisdommen toe aan het Onbevlekt Hart van Maria (13 mei 2017) en trekt een beeld van Fatima langs parochies in het Bisdom Breda.

In eerste instantie trokken er twee beelden van Onze Lieve Vrouw van Fatima door het bisdom, één door het vicariaat Breda en het andere door het vicariaat Middelburg. Het beeld dat in het vicariaat Breda rondging, en dat afkomstig is uit Zevenbergschen Hoek, raakte echter beschadigd. Omdat de beelden kwetsbaar blijken, werd besloten om beide beelden niet meer rond te laten reizen. Het beschadigde beeld van Zevenbergschen Hoek wordt gerestaureerd. Het Fatimabeeld van Zegge, dat in het vicariaat Middelburg rondging, is nu in Bergen op Zoom en blijft daar tot half juli. Daarna keert het terug naar Zegge.

Voor de twee beelden is nu een nieuw beeld in de plaats gekomen. Dit komt uit Fatima en is verworven door pastoor-vicaris Paul Verbeek. Op zondag 25 juni 2017 was dit nieuwe Fatimabeeld te gast in de H. Antoniuskathedraal te Breda. Aan het begin van de eucharistieviering zegende bisschop Liesen het beeld. Hij memoreerde dat er met het eerste beeld een ongelukje is gebeurd, waardoor het licht beschadigd is en vertelde dat het nieuwe beeld rechtstreeks afkomstig is uit Portugal.

(Foto: Parochie Breda-Centrum)

Tijdens de zegening legde bisschop Liesen een link met het evangelie van de zondag. In het evangelie roept Jezus zijn leerlingen op niet bang te zijn. Deze oproep klint meermalen in het evangelie. De bisschop wees onder andere op de aankondiging van de Heer waar de engel Gabriël Maria opriep niet te vrezen. Maria zei hetzelfde tegen Francesco, Lucia en Jacinta, de drie herderskinderen van Fatima.

Op het einde van de viering sprak bisschop Liesen het gebed van toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria uit en zong de kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans het Fatimalied als slotlied.

Het nieuwe Fatimabeeld blijft in de H. Antoniuskathedraal tot en met 13 juli 2017. Daarna reist het verder naar de parochie H. Bernardus van Clairvaux voor het ziekentriduüm in Oud-Gastel.

Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder,
in algehele overgave aan God onze Heer, wijden wij ons toe
aan Uw Onbevlekt Hart.
Door U zullen wij tot Christus geleid worden,
Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God,
en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader.
Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde,
opdat de wereld gelove dat Christus door de Vader gezonden werd
om ons Zijn Woord mee te delen, en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn,
om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen
over heel de wereld tot aan de einden der aarde.
Onder de moederlijke bescherming van Uw Onbevlekt Hart
zullen wij één volk zijn met Christus,
het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven,
en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis.
Door Hem zullen wij tot de Vader komen,
tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid,
die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Amen

 

Andere berichten