Bisschop zegent Lourdeskaarsjes

13 december 2008

Op zaterdag 13 december sloot VNB Nationale bedevaarten zijn jubileumjaar af met een eucharistieviering in de basiliek van Oudenbosch. Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in deze viering.

Pelgrimstocht
In zijn preek sprak de bisschop over het leven als een pelgrimstocht en over de geschiedenis van God met ons mensen. Ook die is een pelgrimstocht, “waarbij we het estafette-stokje van het geloof, de hoop en de liefde aan elkaar doorgeven. Daarin kunnen we eeuwen overbruggen,” aldus de bisschop. “Wij mogen in de lange geschiedenis staan, waarin God ons roept tot zijn verbond en tot bekering.”

Instrument
Maria werd door de engel gevraagd om de moeder van de Heer te worden. Zij antwoordde de engel met “Mij geschiede naar Uw woord”. Bisschop Van den Hende: “Met Maria worden ook wij uitgedaagd om te zeggen ‘Mij geschiede naar Uw woord’, dat ik luisterend naar Uw roepstem een instrument mag zijn in Uw hand, rekening houdend met uw heilsplan.”

Door God bestemd
“De roepstem van God is een uitnodiging. In het licht van de Schrift kunnen we horen dat God een bestemming voor ons heeft: het nieuwe leven. In Maria wordt dat al zichtbaar. Maria zegt in Lourdes tegen Bernadette: ‘Ik ben de onbevlekte ontvangenis’. Maria, zonder zonde ontvangen. Komt ze daarmee niet ver van ons af te staan? Nee. ‘Maria onbevlekt ontvangen’ betekent dat het verlossingswerk van Christus terugreikt tot in Maria’s diepste wezen en tot aan het eerste begin. In Maria wordt zichtbaar waartoe God ons bestemd heeft.”

Kerstactie bisdom Breda
Aan het eind van de viering nam de bisschop de congresbundel ‘Wonderlijke ontmoetingen. Lourdes als moderne bedevaartplaats’ in ontvangst van het congres dat eerder dit jaar plaatsvond bij gelegenheid van het jubileum van VNB.
Daarna zegende de bisschop kleine Lourdeskaarsjes met daarop het beeldmerk van de Lourdesreis van het bisdom van Breda (20-28 mei 2009). De kaarsjes werden bij het uitgaan van de kerk uitgedeeld met speciaal voor Kerstmis gemaakte Maria gebedskaartjes.

Uitlevering aan parochies
Parochies en geloofsgemeenschappen in het bisdom van Breda krijgen de Maria gebedskaartjes komende week toegestuurd om uit te delen met de vieringen van Kerstmis, als vele mensen de kerk bezoeken. De gebedskaartjes vestigen de aandacht op Maria vanuit het thema waaronder het bisdom in mei 2009 naar Lourdes pelgrimeert: ‘Mij geschiede naar Uw woord’.
De gebedskaartjes verwijzen ook naar het opsteken van een kaarsje bij Maria als een vorm van bidden zonder omhaal van woorden. Daarom ontvangt elke parochie bij de kaartjes ook een pakket met 50 waxinelichtjes.
Het bisdom hoopt dat deze kerstactie een geloofsinhoudelijke steun mag zijn aan de inzet van velen die van Kerstmis in de parochies elk jaar weer een bijzonder feest maken.

Bedevaarten populair
Bedevaarten mogen zich in een toenemende belangstelling verheugen. Het jaar 2008 was voor het bedevaartoord Lourdes een jaar waarin bijzonder veel pelgrims welkom konden worden geheten. VNB Nationale Bedevaarten heeft met ruim tienduizend pelgrims naar Lourdes het beste jaar uit haar historie achter de rug.

Meer over de bisdombedevaart naar Lourdes. Klik hier.

 

 

Andere berichten