Bisschop woont slotviering Zeeuwse kerkendag bij

22 mei 2015

Bisschop Liesen zal op 30 mei de slotviering van de Oecumenische Kerkendag in Zeeland bijwonen. Deze vindt plaats in de Grote Magdalenakerk te Goes en begint om 15.30 uur. Ds. Karin van den Broeke, preses van de PKN, zal de viering leiden.

Om 10.00 uur start de dag met een oecumenische viering in deze kerk. Tijdens deze viering zal de Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, drs. Han Polman, de kerkendag openen. Daarna zullen de verschillende kerkelijke gemeenschappen in Zeeland zich presenteren met een gevarieerd programma van lezingen, muziek, workshops, een korenfestival en een inspiratiemarkt. Dit gebeurt rond de protestantse Grote Maria Magdalenakerk en de rooms-katholieke H. Maria Magdalenakerk die tegenover elkaar gelegen zijn. Daarnaast zijn er activiteiten in het Korpsgebouw van het Leger des Heils, de Doopsgezinde kerk, Centrum ’t Westlicht en de muziektent van de Manhuistuin.

Een speciaal nummer van Zeeuws Tijdschrift is bij gelegenheid van deze dag gewijd aan de toekomst van geloven, kerkelijkheid en spiritualiteit in Zeeland. De aflevering is tijdens deze dag op verschillende locaties te koop.

 

Andere berichten