Bisschop Van den Hende verstuurt brief aan parochies inzake oecumene

10 oktober 2009

Bisschop Van den Hende heeft parochies de persoonlijke brief geschreven die op 3 oktober werd aangekondigd. Aanleiding voor de brief was het publieke debat dat in het bisdom is ontstaan inzake de oecumene. De brief is verzonden aan pastorale beroepskrachten en parochies in het bisdom van Breda en is gepubliceerd op de website van het bisdom.

Oecumene
In zijn brief gaat de bisschop van Breda in op het belang van oecumene: “Het bouwen aan eenheid onder christenen is geen bijzaak, maar een prioriteit in het leven van de Kerk.”

De voortgang van de oecumene vraagt van katholieken deelname en gelovige inzet. De bisschop verwijst naar het Oecumenisch directorium uit 1993. Het Oecumenisch directorium is de uitgave waarin de wereldkerk de richtlijnen voor de oecumene heeft beschreven.

Het Oecumenisch directorium geeft aan dat katholieke gelovigen, om hun oecumenische verantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen, goed op de hoogte moeten zijn van wat de Katholieke Kerk is, en in staat moeten zijn verantwoording af te leggen van wat zij leert, van haar kerkorde en van haar oecumenische beginselen.

Daarnaast verwijst de bisschop naar het Handboek voor spirituele oecumene, dat in 2006 werd uitgegeven door het secretariaat voor de eenheid van de christenen in Rome. Dit beschrijft de oecumene vanuit een met name praktische invalshoek.

‘Regels zijn er niet om de regels’
Ook gaat de bisschop in zijn brief in op het waarom van kerkelijke richtlijnen en regels.

“Mensen ervaren regels soms als een beperking van vrijheid. Dit is in de Kerk niet anders dan in het maatschappelijk verkeer. Echter, zowel in het maatschappelijk verkeer als in de Kerk zijn regels er niet om de regels. Het zorgvuldig respecteren van de richtlijnen met betrekking tot de oecumene is de aangewezen manier om het sacrament van de eucharistie naar waarde te schatten en om het zoeken naar eenheid te bevorderen en te verdiepen.”

Communicatie
Tijdige, zorgvuldige en duidelijke communicatie met parochies is beleid in het bisdom.

Bisschop Van den Hende: “Goede communicatie kan er echter niet altijd voor zorgen dat mensen de standpunten van de Kerk ook begrijpen, of er begrip voor hebben. Maar voor de voortgang van de oecumene en de opbouw van de Kerk kunnen vraagstukken niet uit de weg worden gegaan. Helderheid in standpunten (identiteit) biedt goede aanleiding tot verdieping van het onderlinge gesprek.”

De volledige tekst van de brief van de bisschop is te lezen op deze website. Klik hier

Zie ook op deze site:
• Bijeenkomst in het bisschopshuis over Handboek voor de spirituele oecumene (11 november 2008). klik hier
• Brochure bijeenkomst in het bisschopshuis over het Handboek voor de spirituele oecumene (23 januari 2009). Klik hier

 

Andere berichten