Bisschop Van den Hende pleit voor klimaatverandering

22 november 2007

Bisschop Van den Hende van Breda pleit voor een klimaatverandering als het gaat om het feest van Kerstmis. Hij doet dit bij gelegenheid van de uitgave van een set kerstkaarten door het bisdom. “’I’m dreaming of a white Christmas’ is nauwelijks nog reëel,” zegt hij. “Met de huidige klimaatveranderingen lijken onze streken nauwelijks nog sneeuw te krijgen met Kerstmis. Daarnaast is er een klimaatverandering wat betreft de beleving van het kerstfeest. Veel mensen in ons land zijn het geloof kwijt dat God voor ons is mens geworden.”

Kaarten met een boodschap
Hernieuwd de aandacht vestigen op het kerstfeest als christelijk feest én mensen de gelegenheid bieden om een waardevolle kerstkaart te versturen zijn de redenen om de kaarten uit te geven. Bisschop Van den Hende: “Veel gelovigen sturen kaarten met sneeuwmannen en kerstballen, omdat kaarten met echte kerstafbeeldingen niet altijd te krijgen zijn. Een gemiste kans! Als bisdom willen we stimuleren dat een waardevolle kerstgroet vergezeld gaat van een kaart die de betekenis van het kerstfeest in beeld brengt.”

Klimaatverandering
“De echte betekenis van Kerstmis is voor steeds meer mensen onbekend. Zij gaan voorbij aan de christelijke inhoud van Kerstmis. Deze laatste klimaatverandering zouden we als Kerk van Breda graag ten goede keren door te verkondigen in woord en kerstkaart dat God in Jezus is mens geworden om ons leven te delen en ons te verlossen. Deze set kerstkaarten is bedoeld om de inhoud van het kerstfeest in beeld te blijven brengen en niet te laten ondersneeuwen.”

Een uitnodiging
“De foto’s van de kerkramen met de kerstafbeeldingen zijn van binnenuit de kerk gemaakt,” vertelt de bisschop. “Het zou prachtig zijn wanneer méér mensen ook andere kerkramen daadwerkelijk eens van binnenuit de kerk komen bekijken. De Kerk nodigt steeds opnieuw uit om het geloof juist van binnenuit te leren kennen als aanvulling op het beeld dat ieder zich van buitenaf kan vormen.”

Kerkelijke kunst
De sets bevatten zes kaarten van drie verschillende kerkramen. De kleurrijke ramen brengen het kerstevangelie kunstig in beeld. “Deze speciale kerstkaarten verwijzen stuk voor stuk naar elementen van het kerstevangelie dat in de liturgie van Kerstmis op vele plaatsen wordt voorgelezen. Het kerstevangelie heeft in de loop van de eeuwen veel kunstenaars geïnspireerd tot zeer creatieve en ook heel verschillende verbeeldingen van het feest,” aldus bisschop Van den Hende.
De kerstkaarten tonen glas-in-loodramen uit de drie dekenaten van het bisdom Breda. Het glas-in-loodraam uit de basiliek in Hulst toont het kind Jezus omringd door Maria en Jozef en daarboven engelen die zingen: eer aan God. Uit de kerk van Terheijden is een kerkraam genomen dat naast Jezus, Maria en Jozef de herders met hun schapen laat zien. Op het raam uit de parochiekerk van Klundert staat een eenvoudige, eerder symbolische afbeelding van het Kerstfeest: een kribbe met daarboven een davidster.

Een getuigenis
“De kerstkaarten zijn, in de woorden van het kerstevangelie uitgedrukt, bedoeld voor alle mensen van goede wil. Wanneer we onze kerstwens versturen en de afbeelding nog eens de boodschap van het kerstevangelie laat zien, dan is dat een getuigenis op zich. Kerstmis is niet op de eerste plaats ‘knusse gezelligheid’, maar de boodschap van Gods vrede en licht voor onze wereld: God laat ons niet in de steek!”
“We vieren op het kerstfeest dat God in Jezus Christus ons aardse leven ging delen door mens te worden. Het was het begin van zijn aardse leven in ons midden, dat eindigde door zijn dood aan het kruis.”
“Als gelovigen belijden wij dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Dat nemen wij aan in geloof, op grond van de getuigenissen in de H. Schrift. Zo is, in het licht van Pasen, de geboorte van Jezus het begin van die bevrijding van de eeuwige dood.”

Verkoop
De kerstkaarten worden te koop aangeboden in kerken van het bisdom en kunnen ook direct worden besteld via de webshop.
Wilt u weten of de kaarten ook bij u in de parochie worden verkocht, zie dan het bericht op deze website voor een overzicht van verkooppunten.
Wilt u zelf sets verkopen in uw parochie, neem dan contact op met Monique van Delft: T 076 5223444, E mvdelft@bisdombreda.nl.
Een set van zes kaarten kost € 5,00 (excl. verzendkosten).

Beperkte oplage
De kaarten zijn gedrukt in een kleine oplage. In 2008 wordt de actie herhaald. Het bisdom hoopt dan in een grotere oplage, zodat de opbrengst van de kaarten ten goede kan komen aan onder meer de fondsen van het bisdom. Hieruit worden projecten gefinancierd ten behoeve van parochies in het bisdom op het gebied van diaconie, priesteropleiding en vorming, en geloof en jongeren. De fondsen van het bisdom ondersteunen de zending van de Kerk.

Andere berichten