Bisschop Van den Hende over bisschoppensynode

10 oktober 2008

Bisschop Van den Hende neemt namens de Nederlandse bisschoppenconferentie deel aan de bisschoppensynode over de bijbel, die op dit moment in Rome gehouden wordt. Iedere dag komen honderden kardinalen, bisschopppen en deskundige toehoorders bijeen om over het Woord van God te spreken. Na afloop van de vierde dag van de synode sprak WebTV van Katholieknederland.nl met de bisschop. Klik hier.

 

Andere berichten