Bisschop Van den Hende naar Wereld Jongerendagen

12 juni 2008

Bisschop Van den Hende reist begin juli mee met de Nederlandse jongeren naar de Wereld Jongerendagen (WJD) in Australië. Hij zal zowel het voorprogramma in het bisdom Goulburn meemaken als het programma in Sydney.

Tochtgenoot
De bisschop van Breda ziet er naar uit om met de jongeren deze grootse pelgrimage mee te maken. “Je bent zo heel concreet tochtgenoot van jongeren uit de Nederlandse bisdommen. Als je samen op tocht bent, is er tijd voor gesprek en ontmoeting en om te praten over wat het geloof met ons leven doet en om de bezieling daarvan met elkaar te delen.”

In beweging komen
Het is de eerste keer dat de bisschop een WJD meemaakt. “Het was een concrete uitnodiging van de jongeren uit het bisdom Breda die met de voorbereidingen bezig waren. Het was een van de eerste dingen die men mij vroeg toen ik bisschop was geworden. En ik heb toen graag ja gezegd. Dat je niet alleen de jongeren uitnodigt om er heen te gaan, maar ook zelf in beweging komt om, door zelf deel te nemen, de uitnodiging aan hen te versterken.”

Alle leeftijden
“De Kerk is bedoeld voor mensen van alle leeftijden, omdat God een boodschap heeft voor alle mensen van goede wil. De heilige Geest helpt je om dat in te zien en om daarvan te getuigen. Ik geloof dat, wanneer we steeds opnieuw de komende generaties vertrouwd willen maken met het evangelie en Jezus Christus, dit altijd gebeurt met de inspiratie van de heilige Geest. Goede woorden en goede plannen kunnen pas vrucht dragen als ze ook met inspiratie van de heilige Geest gebeuren.”

Samen optrekken
Naast de verplichtingen die hij zal hebben als bisschop, kijkt hij er naar uit om op te trekken met de Nederlandse jongeren. Met de jongeren uit Breda en met de jongeren uit andere bisdommen, waaronder ook de jongeren uit het bisdom Groningen-Leeuwarden, waar bisschop Van den Hende vicaris-generaal was voordat hij in 2006 door de paus naar het bisdom van Breda werd geroepen.

Bisschop Van den Hende verzorgt op donderdag 17 juli de catechese voor de Nederlandse deelnemers.

Ook de bisschoppen De Jong, referent voor de jongeren, en bisschop Van Burgsteden, hulpbisschop van het bisdom Haarlem nemen deel aan de WJD.

Thema WJD: kracht van de heilige Geest
Het thema voor de WJD is: “Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen” (Handelingen 1, 8). In zijn boodschap voor de WJD aan de jongeren schrijft paus Benedictus XVI: “De heilige Geest is de grootste gave van God aan de mensen.” De paus signaleert dat volwassenen het vaak moeilijk vinden om jongeren op een begrijpelijke en overtuigende manier te bereiken. “Dit kan gezien worden als een teken waarmee de heilige Geest jullie jongeren aanspoort om die taak zelf op je te nemen.”

Andere berichten