Bisschop Van den Hende gewijd

25 november 2006

Een rijke liturgie met persoonlijke elementen. Dit karakteriseerde de wijding van bisschop H. van den Hende, die als bisschop-coadjutor van het bisdom Breda gaat werken.

Een grote groep jongeren, deelnemers aan de Wereldjongerendagen in Keulen ontving de bezoekers aan deze wijding. Indrukwekkend was de processie die vanuit het Bredase bisschopshuis naar de kathedraal trok. Bisschoppen, het kapittel, ridders van de Souvereine Orde van Malta en de Orde van het Heilig Graf en de leden van het gilde van het Heilig Sacrament van de Niervaert vormden een kleurrijke stoet. Daar aangekomen, wachtte hen een warm welkom. Een volle kathedraal (ongeveer 600 aanwezigen), zong uit volle borst:  "Treedt aan! Zegent den Heer". Meteen was er een feestelijke sfeer, die de hele viering voelbaar bleef. Vooral de Kathedrale Cantorij  onder leiding van Jan Schuurmans en de Begijnhofschola van zr. Marie-Louise Egbers droegen hieraan bij.

Vicaris Schoenmakers heette de aanwezigen welkom. In het bijzonder had hij een welkomstwoord voor de ouders van bisschop Van den Hende en zijn overige familieleden. Hierna voltrok zich de liturgie. Aanwezigen viel de keuze van de eerste lezing op. Deze was genomen uit de profeet Jeremia. De lezing verhaalde de roeping van deze profeet. Deze verzette zich hiertegen omdat hij zichzelf te jong vond. Het antwoord van de Heer was bemoedigend: ""Zeg niet, ik ben veel te jong! "

De handoplegging door bisschop Muskens, de eerstwijdende bisschop, en de bisschoppen Ernst (emeritus-bisschop van Breda) en Eijk (bisschop van Groningen-Leeuwarden) vormde een hoogtepunt. Velen werden geroerd door de litanie van alle heiligen waarin het gebed van de heiligen over de nieuwe bisschop gevraagd wordt.

De viering kende verschillende persoonlijke elementen. Zo kwamen in de wijdingsliturgie verschillende Noord-Nederlandse bisschoppen voor zoals Willehad, Liudger en Fredericus, bisschop van Utrecht in de negende eeuw en weerklonk tijdens de Communie het Benedictus, de lofzang van Zacharias waaraan Bisschop Van den Hende zijn wapenspreuk heeft ontleend. Om de verbondenheid van de bisdommen Groningen-Leeuwarden en Breda te onderstrepen zongen de aanwezigen tijdens de offerande het Titus Brandsmalied, dat gecomponeerd is bij gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van het bisdom Groningen-Leeuwarden en het lied van het gedoopte bestaan dat voor het bisdomjubileum van het bisdom Breda in 2003 gemaakt is.

In zijn dankwoord maakte bisschop Van den Hende een allusie op de eerste lezing. Toen de nuntius hem vroeg of hij bisschop van Breda wilde worden, had ook hij geantwoord dat hij zichzelf te jong vond waarop de nuntius zei: "We kennen uw leeftijd."

 

(Rond het wapen en de wapenspreuk van bisschop-coadjutor Van den Hende werd materiaal voor kinderen ontwikkeld. Download)

 

 

Andere berichten