Bisschop Van den Hende geeft op Aswoensdag startsein vastenestafette

2 februari 2010

Op Aswoensdag 17 februari start in de H. Antoniuskathedraal in Breda een vastenestafette, die het hele bisdom door zal gaan. In de vastenestafette staat telkens op een andere plek in het bisdom de Veertigdagentijd centraal. Aan de vastenestafette nemen parochies en religieuze gemeenschappen deel, evenals onder meer het diaconaal inloopcentrum Annahuis in Breda, de studenten van de priester- en diakenopleiding Bovendonk en het bisdomkantoor.

Er zijn nog enkele plekken vrij in de vastenestafette. Intekenen kan via Benedict Laval, medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda (T 076 5223444, E blaval@bisdombreda.nl).

Start vastenestafette
Bisschop Van den Hende zal de start van de estafette op Aswoensdag mee verzorgen. Met het pastoraal team van de parochie Breda Centrum kwam een dagprogramma tot stand rond: vasten, gebed, liefde tot de naaste. Dit zijn de drie centrale bouwstenen van de Veertigdagentijd, die start op Aswoensdag. Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn de twee verplichte vastendagen in de Rooms-katholieke Kerk.

Programma Aswoensdag
Het programma op Aswoensdag overdag begint om 12.00 uur met het getijdengebed. Daarna celebreert bisschop Van den Hende om 12.30 uur de viering van Aswoensdag met zegening van de as en het uitreiken van het askruisje. Elk heel uur zijn er daarna gebedsmomenten met een korte inleiding of moment van bezinning, verzorgd door het team van de parochie.

Het avondprogramma in de kathedraal start om 17.30 uur met een sobere maaltijd en aandacht voor het Vastenaktieproject in Malawi. Om 19.00 uur vindt een tweede viering van Aswoensdag plaats met uitreiking van het askruisje. Aansluitend op de viering verzorgt bisschop Van den Hende om 20.15 uur een inleiding over de Veertigdagentijd, gevolgd door een geloofsgesprek over Psalm 51.

Estafette
Tijdens de vastenestafette zullen daarna diverse plekken op hun eigen wijze volgen. Zo doet de vastenestafette op dag 2, donderdag 18 februari, de gemeenschap van Chemin Neuf te Oosterhout aan, waar speciaal voor gezinnen een theatervoorstelling plaatsvindt met als titel ‘De Barmhartige Vader’.

Verslag op de bisdomsite
Van de activiteiten in de vastenestafette wordt verslag gedaan op de website van het bisdom van Breda, www.bisdombreda.nl. Hier wordt binnenkort ook het actuele overzicht gepubliceerd van de deelnemende plekken (onder de betreffende knop in het linkermenu).

Extra’s
Voor de deelnemende plekken maakte het bisdom een speciale uitgave van het bisdommagazine ‘Op weg naar Pasen’ en een klein gebedskaartje op creditcard formaat. Deze verschijnen begin februari.

Voor deelnemende plekken en andere geïnteresseerden in de vastenestafette is ondersteunend materiaal beschikbaar, waaronder het boekje met tips en trucs ‘Veertig dagen op weg naar Pasen’.

Bijeenkomst in het bisschopshuis voor pastorale beroepskrachten
Als opmaat tot de vastenestafette vindt voor pastorale beroepskrachten op maandag 8 februari een bijeenkomst in het bisschopshuis plaats. Deze bijeenkomst staat in het teken van de veertigdagentijd: ‘met het oog op de vasten’ en gaat over de spiritualiteit van het vasten: bidden, je naaste dienen, leven vanuit het gedoopte bestaan.

Op de avond houdt diaken P. Hoefnagels (hoofd pastorale dienstverlening) een inleiding over de aanzet en de vormgeving van de vastenestafette 2010 in het bisdom. Bisschop J. van den Hende verzorgt een inleiding aan de hand van de tekst van prefatie I van de veertigdagentijd in het missaal. Rector N. Schnell (sinds 1 januari rector Bovendonk) zal ingaan op de beleving en de plaats van het vasten en de veertigdagentijd in het kader van de opleiding.

Andere berichten