Bisschop Van den Hende bezoekt Voedselbank Breda

28 februari 2011

Het bisdom van Breda heeft zich op vrijdag 25 februari garant gesteld voor de aanschaf van een nieuwe vorkheftruck door de Voedselbank van Breda. Bisschop Van den Hende en de econoom van het bisdom, de heer G. de Rooij, deden de toezegging tijdens een werkbezoek aan de Voedselbank Breda. De huidige vorkheftruck was de dag ervoor kapot gegaan.

Armoedeproblematiek
Bisschop Van den Hende bracht een bezoek aan de Voedselbank om zich op locatie te informeren over het werk van de Voedselbank en de armoedeproblematiek die de vrijwilligers van de Voedselbank tegenkomen in hun werk. De bisschop had een ontmoeting met bestuursleden en vrijwilligers van de Voedselbank.

(Foto: J. Wouters)

Gevolgen van recessie
In het gesprek werd duidelijk dat de recessie de Voedselbank Breda voor een uitdaging stelt. Door de recessie zijn er minder bedrijven die voedsel ter beschikking kunnen stellen. Ook zoekt de Voedselbank structurele donateurs die het werk financieel mee mogelijk willen maken. De Voedselbank wordt ondersteund door onder meer de Bredase katholieke Vincentiusvereniging. De Voedselbank bestaat volledig dankzij giften. Naast de giften in natura, het voedsel dat wordt ingezameld, is jaarlijks geld nodig voor diverse voorzieningen als gas, water en licht, huisvesting en inventaris.

Waardigheid van de persoon
Bisschop Van den Hende sprak zijn waardering uit voor de manier waarop de vrijwilligers van de Voedselbank deze vormgeven. Hij noemde hun inzet een “bijzondere werk van barmhartigheid” en zei: “De Voedselbank is niet zomaar een uitgiftepunt of een loket. De Voedselbank is een plek van ontmoeting van mens tot mens, van solidariteit. De Voedselbank is een plek waar de waardigheid van iedere menselijke persoon voorop staat, van degene die geeft en van degene die ontvangt.”

(Foto: J. Wouters)

Je talenten inzetten
“In het Matteusevangelie wordt indringend gevraagd om je ontvangen talenten in te zetten voor je medemens,” aldus de bisschop, “Daarmee zijn de vrijwilligers hier in de Voedselbank druk doende: aan concrete personen in nood wordt heel persoonlijk en heel concreet het nodige voedsel aangereikt. Week in week uit zijn medewerkers van de Voedselbank de naaste van een mens in nood, medemens van de kleine en de arme.” Er zijn dertig vrijwilligers verbonden aan de Voedselbank Breda.

De ontmoeting werd besloten met een rondleiding. Die voerde onder meer langs de kapotte vorkheftruck.

(Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten