Bisschop schrijft brief over wereldjongerendagen en bisdombedevaart

24 juni 2010

“Pelgrimages zijn waardevol voor de gemeenschapsopbouw. Dat hebben wij mogen ervaren rond de bisdombedevaart naar Lourdes mei 2009 en in 2002 bij de bisdombedevaart naar Rome. Bedevaarten smeden banden tussen mensen die samen in geloof op weg zijn.” Dit zegt bisschop Van den Hende in een brief over de wereldjongerendagen en de bisdombedevaart naar Padua en Assisi (2011).

De bisschop schrijft pastorale beroepskrachten in het bisdom vanwege de voorbereidingen op beide bedevaarten. De wereldjongerendagen vinden plaats in augustus 2011 en de bisdombedevaart naar Padua en Assisi van 22-29 oktober 2011.

Aanbod bedevaart en ‘thuisprogramma’
“Naast een fysieke tocht is een pelgrimage een geestelijke weg, een ‘pelgrimage van het hart’. Pelgrimages zijn daarmee een goede gelegenheid tot het geloofsinhoudelijke gesprek. In Lourdes werden in 2009 door pastorale beroepskrachten die deelnamen aan de bedevaart catecheses verzorgd in de vorm van inleidingen en werkwinkels. Ditzelfde willen we doen tijdens de bedevaart naar Padua en Assisi in 2011. Daarnaast hoop ik dat u wilt overwegen om ten tijde van de bedevaart ook in uw parochie(s) of instelling een aanbod te doen,” aldus de bisschop.

‘Driedaagse’ over Franciscus en franciscaanse spiritualiteit
In september hoopt het bisdom een eerste gezamenlijke en inhoudelijke stap te zetten op weg naar de bisdombedevaart. Het bisdom organiseert dan op drie achtereenvolgende middagen een inleiding als ‘driedaagse’ over Franciscus en franciscaanse spiritualiteit. Door elke middag één inleiding te organiseren en deze te spreiden over drie dagen hoopt het bisdom zoveel mogelijk pastorale beroepskrachten in de gelegenheid te stellen een deel van het programma mee te maken.

De inleiders zijn: Willem Marie Speelman (Faculteit Katholieke Theologie, Franciscaans Studiecentrum www.franciscaans-studiecentrum.nl), zuster Marianne van Haastrecht osc, claris van de gemeenschap ‘De Bron’ te Nijmegen (www.clarissen.nl) , pater Jan van Beeck ofm (www.stilleretraites.nl).

Voor de drie inleidingen worden uitgenodigd: pastorale beroepskrachten en personen in de parochie of de instelling die met hen het bedevaartprogramma willen ondersteunen, religieuzen in het bisdom, docenten en directeuren uit het onderwijs, jongeren die betrokken zijn bij de wereldjongerendagen.

Vriendschap met Christus
Bisschop Van den Hende: “Inleiders zullen met ons spreken over de roeping van Franciscus, zijn en onze zending in de wereld, de christelijke gemeenschap en de onderlinge vriendschap van broeders en zusters. De reis naar de wereldjongerendagen stelt deze drie dingen ook centraal: vriendschap met Christus, vriendschap met de armen, vriendschap met elkaar. Voor de wereldjongerendagen zijn nu diverse plannen gemaakt om voor de jonge doelgroep een passend inhoudelijk aanbod te doen.”

De bisschop hoopt van harte dat de parochies jongeren kunnen aansporen tot deelname aan de activiteiten: “Want daar ontmoeten ze andere jongeren die geraakt zijn door het geloof, tochtgenoten die ook leeftijdsgenoot zijn.”

Wereldjongerendagen
“De wereldjongerendagen zijn een bijzondere kans voor de Kerk om contact met jongeren te leggen of het uit te bouwen en jonge mensen verder te helpen op de weg van het geloof. Daarom zijn we gestart met regionale wjd-jongerenvieringen, die worden georganiseerd in samenwerking met lokale jongerengroepen en pastorale teams. In december is er ook het aanbod van een kloosterbezoek in samenwerking met religieuzen in het bisdom.”

De actuele informatie over beide bedevaarten is bijeengebracht op twee informatiebladen:

  • Download het informatieblad over de wjd, klik hier
  • Download het informatieblad bisdombedevaart Padua-Assisi, klik hier

 

 

Andere berichten