Bisschop rondt serie parochiebezoeken af

1 april 2014

Op vrijdag 14 maart bezocht bisschop Liesen Terneuzen, de Elisabethparochie, en op dinsdag 18 maart bezocht de bisschop de Andreasparochie in Oostburg. Het waren de laatste (ingehaalde) bezoeken van de rondgang van bisschop Liesen langs alle 21 parochiële samenwerkingsverbanden in het bisdom.

Het bezoek van de bisschop aan de Elisabethparochie en de Andreasparochie was oorspronkelijk gepland in maart 2013. Een kleine afvaardiging van bisdom en vicariaat is toen geweest, maar door omstandigheden was de bisschop toen verhinderd.

De bezoeken van de bisschop begonnen op 16 januari 2013 met een bezoek aan het samenwerkingsverband Breda-Noord, Breda-Oost, Haagse Beemden, Teteringen (inmiddels de H. Augustinusparochie). De parochiebezoeken werden voorbereid door de vicariaten en afgelegd samen met de vicarissen, de stafmedewerkers van de vicariaten en secretaris-generaal Hartmann. Het laatste bezoek in de reeks en met deze voltallige vertegenwoordiging was op 27 februari 2014 aan de parochies van het samenwerkingsverband Zundert.

Ontmoetingen
Elk parochiebezoek had als vaste onderdelen een gesprek met het pastoraal team, een gesprek met het parochiebestuur, een eucharistieviering en ontmoeting met parochianen. Vaak was er ook een ontmoeting met een werkgroep van vrijwilligers, of een bezoek aan een project waar de parochie aandacht aan besteedt.

Bisschop Liesen: “In de gesprekken met de pastorale teams en de parochiebesturen werd vaak stilgestaan bij de situatie van de parochiekernen in de samengevoegde parochies, bij het gebouwenplan en met name ook bij mogelijkheden voor diaconie in de nieuwe parochie, die ook met gebed ondersteund moeten worden.”

Het eerste bezoek op 16 januari 2013. (Foto: R. Mangold)

Parochiekerken
In de nieuwe samengevoegde parochies moeten met een pastoraal plan en een gebouwenplan keuzes worden gemaakt over de Parochiekerken, d.w.z. de kerken waar op zondagen altijd op een vast tijdstip de eucharistie wordt gevierd en waar de vieringen zijn op hoogfeesten. De Parochiekerken zijn de kerken in de parochie waar de liturgie in haar volheid wordt gevierd. Bij voldoende priesters is het mogelijk dat er meerdere Parochiekerken zijn in één parochie.

Parochiekernen
Bisschop Liesen: “In de nieuwe parochies zullen keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot waar de parochie op zondag zal vieren. Wat je ondertussen in alle parochiekernen kunt doen, is diaconaal actief zijn. In de gesprekken die we daarover tijdens de parochiebezoeken voerden, hebben we veel gesproken over elementen die kunnen helpen bij de opbouw van de nieuw gevormde parochies. Geef aandacht aan zorg voor de medemens. Dat is niet aan één plek gebonden, maar aan de hele parochie en alle parochiekernen. Probeer iets te doen waar iedereen aan mee kan doen voor de mensen in de regio, voor zieken, arme gezinnen, voor kinderen. Zet iets op, iedereen kan meedoen, laat je zien als parochie, ben actief.” Tijdens de bezoeken was er aandacht voor parochiekernen. Op die manier waren er soms heel wat verplaatsingen tijdens de werkbezoeken.

‘Geloof voorop’
De bezoeken vonden plaats grotendeels gedurende het Jaar van het Geloof. Geloof is het eerste van zes terreinen waar parochies in het bisdom van Breda aandacht voor moeten hebben. Bisschop Liesen: “Elke parochie liet activiteiten zien die aangeven hoe men het geloof voorop wil stellen. Terugkijkend op alle bezoeken is duidelijk geworden dat de parochie meer is dan een sociale gemeenschap. Op de eerste plaats is de parochie een geloofsgemeenschap, waarbij sociale cohesie volgt uit geloofsovertuiging. Soms moet opnieuw doordacht worden wat dat betekent in de nieuw ontstane situatie in de samengevoegde parochie,” aldus de bisschop.

“De bezoeken aan de parochies hebben scherp doen voelen dat de kerkgemeenschap behoefte heeft aan mensen die ingaan op de roepstem van God, en dat het goed dat er een nog sterker bewustzijn komt dat dit een verantwoordelijkheid en opgave is voor alle parochianen, volgens het woord van Jezus ‘Bidt de Heer van de oogst om arbeiders voor de oogst’.”

Verbondenheid
“Ik ben erg dankbaar voor de geweldige inzet van vrijwilligers, zoals de parochiebestuurders en de vele mensen die verschillende taken in de parochie behartigen. Het is indrukwekkend wat zoveel mensen doen voor de Kerk en inspelen op wat het volk van God nodig heeft. We hebben tijdens de parochiebezoeken gezien hoe heel veel mensen betrokken zijn op de parochie en hun geloof vormgeven door als vrijwilliger een activiteit op zich te nemen. Van koperpoetsen tot bestuurlijk werk, van bloemen tot kerkhof, van gebouwenzorg tot ziekenzorg. In deze inzet vloeit samen de sociale betrokkenheid op elkaar en de verbondenheid met God en de Kerk.”

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten