Bisschop organiseert ronde tafel conferentie over de waarde van arbeid

14 mei 2011

“Bij arbeid en de begeleiding naar arbeid moet het gaan om de gehele mens.” Dit zei bisschop Van den Hende op vrijdag 13 mei tijdens de Antoniusacademie, een ronde tafel conferentie georganiseerd door het bisdom.

De bisschop nam het initiatief tot deze Antoniusacademie over het thema ‘arbeid’ om in gesprek te gaan met mensen die vanuit verschillende werkvelden betrokken zijn op het arbeidsvraagstuk. De vraag die centraal stond in het gesprek op 13 mei was: Hoe kan arbeid of de begeleiding naar arbeid zo worden ingericht dat het, ook bij verminderde budgetten, ten goede komt van de mens (in zijn zelfontplooiing, in zijn relatie tot anderen, als bijdrage aan de samenleving).

Deelnemers
Deelnemers aan de Antoniusacademie op 13 mei waren:
– Mgr. dr. J.H.J. van den Hende en leden van de bisdomstaf
– Mw. bc N.P.J. van Meer-Dingenouts, beleidsadviseur Sociale Zaken gemeente Breda
– Mr. C.J.M. Sohier, secretaris bestuur Voedselbank Breda
– Mw. W.A.M. van Zundert-Hagenaars, reïntegratiebureau Rondomwerk Oud Gastel
– Prof. dr. A.H.M. van Iersel, functionaris sociale leer bisdom van Breda

Elk van de deelnemers gaf een statement en een toelichting. Daarna werden informatie en visies uitgewisseld vanuit de aanwezige sectoren: de gemeente, de voedselbank, het reïntegratiebureau, de Kerk.

De waarde van arbeid
Bisschop Van den Hende besloot het gesprek als gastheer met een korte reactie. “Arbeid is een menselijke activiteit die van belang is voor het levensonderhoud, de ontplooiing van de persoon en zijn of haar talenten, het onderhouden van een netwerk van relaties, en voor het bouwen aan de samenleving,” aldus de bisschop. Daarnaast benadrukte de bisschop dat niet alleen betaalde arbeid belangrijk is. Onbetaalde arbeid is evenzeer van belang vanuit de vraag: wat kan ik betekenen voor een ander? Die vraag is ook van belang in het onderwijs aan jongeren, naast de vraag ‘wat vind ik leuk en wat wil ik worden?’ suggereerde de bisschop.

Arbeidspastoraat
Bij afsluiting van de bijeenkomst van de Antoniusacademie sprak diaken Peter Hoefnagels als diensthoofd van de pastorale dienstverlening kort tot drie oud-medewerkers van het bisdom: Henk Kampert, Albert Slaats en Peter Osendarp. “We hebben met elkaar gesproken vanmiddag over arbeid, wat meer is dan met iets-bezig-zijn. Het geeft aan het leven van mensen zin, uitzicht en is bron van solidariteit, collegialiteit en hulpvaardigheid. Daarom is de verbinding tussen geloof en sociale verantwoordelijkheid een verplichtende verbinding.”

“Het bedrijfsapostolaat heeft in de loop van de verleden decennia vele gestalten gehad, waarvan de naamswisseling getuigt. Begonnen als bedrijfsapostolaat, werd het industriepastoraat, later arbeidspastoraat.” Inmiddels is voor het bisdom van Breda diaken Fred van Iersel aangesteld als functionaris sociale leer van de Kerk. Peter Hoefnagels: “We kijken dankbaar terug op de vijf decennia arbeidspastoraat en de vele arbeisdspastores die als team daarin gewerkt hebben. Het is verheugend dat drie voormalige leden van het team arbeidspastoraat vanmiddag in ons midden waren.”

Antoniusacademie
De Antoniusacademie is een forum waar mensen uit Kerk en samenleving op uitnodiging van de bisschop van Breda bij elkaar komen om een thema uit de sociale leer van de Kerk nader uit te werken en uit te dragen. De bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de H. Antoniuskathedraal.

Ronde tafel conferentie
De Antoniusacademie is een ronde tafel conferentie om de visies op een vraagstuk zo goed mogelijk uit te wisselen. Deelnemers worden gevraagd om vanuit hun werksfeer een statement voor te bereiden over de voorliggende vraag. De statements worden in enkele rondes bevraagd en toegelicht. Elke deelnemer brengt zo zijn of haar informatie in, en doet nieuwe informatie op.

Een boodschap voor rijk en arm
De heilige Antonius (12e-13e eeuw) is de patroonheilige van de kathedraal in Breda. De heilige Antonius had in zijn tijd veel oog voor het leven en de ontplooiingskansen van individuele armen. Hij kwam voor hen op in zijn prediking én door zijn concrete voorbeeld. Antonius had ook zorg voor rijken en machtigen, namelijk dat zij door zijn prediking op hun beurt evenzeer oog zouden krijgen voor het leven van de kleinen en hen als mens, naar Gods beeld geschapen, zouden herkennen en erkennen.

 

Andere berichten