Bisschop opent Zeeuws Jaar van het Religieus Erfgoed

14 mei 2008

Op vrijdag 16 mei opent bisschop Van den Hende het Jaar van het Religieus Erfgoed in de provincie Zeeland. Hij doet dit in de Heilige Willibrordusbasiliek van Hulst. In het Jaar van het Religieus Erfgoed staat het religieuze erfgoed van kerken en religieuze gemeenschappen centraal.

Dekenale activiteiten
De drie dekenaten van het bisdom Breda sluiten met activiteiten aan bij het Jaar van het Religieus Erfgoed. Het dekenaat Zeeland organiseerde met de parochie H. Maria Hemelvaart in Aardenburg op Tweede Pinksterdag 12 mei een ontmoeting in Aardenburg.

Centraal stond de wijze waarop de patroonheilige ‘H. Maria Hemelvaart’ is afgebeeld in de religieuze kunst in de kerk van Aardenburg, en in andere kerken van het bisdom met dezelfde patroonheilige. Aan kerken met deze patroonheilige werd gevraagd enkele foto’s aan te leveren voor een presentatie. In de maan mei is die presentatie te zien in de kerk van Aardenburg.

Dekenaat Het Markiezaat zal op 30 augustus zal in de parochiekerk van Standdaarbuiten een bijeenkomst organiseren in het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed. Dekenaat De Baronie organiseert een activiteit op 8 november.

Sacramentsprocessie Kwadendamme
Ook parochies ondernemen activiteiten in het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed. Zo vindt op 25 mei voor het eerst sinds lange tijd weer een sacramentsprocessie plaats in Kwadendamme. “Processies waren een bekend verschijnsel in Zeeland, maar in de jaren ‘50 van de vorige eeuw zijn alle processies verdwenen. Voorwaar een reden om de Sacraments-processie weer onder de aandacht van de mensen te brengen,” vertelt Leo Grim, lid van de werkgroep Sacramentsprocessie Kwadendamme 2008.

Het programma begint met een eucharistieviering in een oude Zeeuwse boerenschuur. Grim: “In dergelijke schuren werden tussen 1600 en 1800 alle kerkdiensten voor de bewoners van Zuid-Beveland gehouden, omdat wij geen eigen kerken hadden.” De Sacramentsprocessie vertrekt vanuit deze boerenschuur en gaat naar de huidige parochiekerk. “Hiermee willen we de link leggen met het verleden en de toekomst,” vertelt Grim. “In de processie lopen groepen uit onze parochie, parochies uit de buurt, bedevaartorganisaties en dergelijke mee.”

In de parochiekerk zal de deken van Zeeland, Paul Verbeek, de afsluitende viering verzorgen. Daarna zal het nieuwe beeld van Bonifatius, patroonheilige van de kerk, gemaakt uit een zieke kastanjeboom uit de pastorietuin, zijn definitieve plaats krijgen.

Religieus erfgoed
Het bisdom Breda ziet het religieuze erfgoed als materieel én immaterieel erfgoed. Materieel erfgoed zijn de kerkelijke gebouwen en het interieur. Het immateriële erfgoed is het katholieke geloof. De waarde van het religieuze erfgoed bestaat uit de architectonische en kunstzinnige kwaliteit, die is verbonden met de bezieling van het geloof.

Niet alleen de kunstzinnige betekenis van het erfgoed mag overblijven. Want dan gaat verloren wat kerkelijke gebouwen en interieur willen communiceren: dat de mens geroepen is om zijn leven af te stemmen op God.

Andere berichten