Bisschop nodigt beroepskrachten bisdombedevaart uit

16 juni 2014

Bisschop Liesen heeft pastorale beroepskrachten die zich hebben aangemeld voor de bisdombedevaart naar Polen (18-25 oktober 2014) uitgenodigd voor een voorbereidende bijeenkomst.

De voorbereidingsbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 juni om 20.00 uur in het bisdomkantoor. “De bisdombedevaart is een geweldige pastorale kans,” aldus de bisschop in zijn brief. “Ik hoop dat wij samen de zorg voor de deelnemers en de invulling van programmaonderdelen kunnen dragen.”

 

Andere berichten