Bisschop neemt schilderij in ontvangst

7 juni 2008

Op woensdag 4 juni kreeg bisschop Van den Hende een schilderij aangeboden van de werkgroep ‘Samen Geloven? Gewoon Doen!’. Het schilderij werd gemaakt op de regiodag voor mensen met en zonder verstandelijke beperking die in het najaar in Etten-Leur is gehouden.

Schilderen
Op die regiodag werden deelnemers uitgenodigd te schilderen over het thema ‘Samen op Pad!’. Veel mensen hebben enthousiast samengewerkt aan een schilderij. Zo ook Mark Janse uit Zierikzee, die het schilderij aan bisschop Van den Hende aanbood.
Mark werkte eerder al op een landelijke dag van ‘Samen Geloven? Gewoon Doen!’ mee aan het schilderij ‘Een droom van een kerk’. Dat schilderij hangt in de protestantse kerk in Zierikzee. Nu heeft ook het schilderij ‘Samen op pad!’ een plekje gevonden, in het bisschopshuis in Breda.

Meedoen
Naast de aanbieding van het schilderij was er volop ruimte te vertellen over de regiodag en de inzet om mensen met een verstandelijke beperking een plek te geven en mee te laten doen in parochies en gemeenten.
Ria Janse, de moeder van Mark, vertelde hoe de bijbelgroep voor mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente van Zierikzee groeit en hoe iedere keer gezocht wordt naar mogelijkheden om de groep ook aan de gewone activiteiten van de gemeente mee te laten doen.


(Foto: J. de Man)

Diverse activiteiten
Anja Verbraak, geestelijk verzorger bij Amarant, gaf een aantal voorbeelden uit de Katholieke Kerk, zoals de gebedsgroep in Etten-Leur. “In verschillende parochies zijn er activiteiten waar mensen met een verstandelijke beperking bij betrokken zijn en het zou zo goed zijn als er meer gebeurt. Er is een grote behoefte bij mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, juist nu mensen meer en meer gewoon in de wijk komen wonen. De parochie zou veel kunnen betekenen in een netwerk rondom mensen met een verstandelijke beperking.”

Gavenspel
Ingeborg Knoll van de landelijke werkgroep ‘Samen Geloven? Gewoon Doen!’ signaleert dat veel parochies bang zijn dat er extra werk op hen afkomt. “Het uitgangspunt zou veel meer kunnen zijn om te zoeken naar activiteiten in de parochie waar mensen met een beperking vanuit hun mogelijkheden aan mee kunnen doen.”
Anneloes Steglich, werkzaam voor de ondersteuning van kerk en mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland, ontwikkelde hiervoor als hulpmiddel het ‘gave gavenspel’. “Dit spel kan in een parochie of gemeente gespeeld worden door mensen met en zonder verstandelijke beperking om te ontdekken welke gave ieder heeft en in kan brengen.” De brief van Paulus aan de Korintiërs over het lichaam met de vele ledematen is zo een inspirerende leidraad voor het werk van kerk en mensen met een verstandelijke beperking.

Voor meer informatie over kerk en mensen met een verstandelijke beperking in het bisdom Breda: Anita van Steyn van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda.

Andere berichten