Bisschop Muskens spreekt Ethiopische pelgrims toe

1 augustus 2007

Zondag 29 juli vertrokken 17 vertegenwoordigers van Ethiopische diasporagemeenschappen uit de hele wereld vanuit het vredespaleis in Den Haag naar Addis Abeba. Ze begonnen aan ‘Amen Ethiopië: Pelgrimstocht vol Hoop’ en hopen medio september in hun vaderland te arriveren. Dan begint volgens de Ethiopische Kalender het derde millennium. De reis is een initiatief van de Nederlandse stichting Admas. Deze stichting wil een brug slaan tussen Ethiopiërs in het buitenland en in Ethiopië zelf zonder onderscheid naar ras, afkomst, geslacht, religie of politieke overtuiging. De deelnemers aan de reis zijn afkomstig uit verschillende etnische en godsdienstige groepen. Zij trekken langs verschillende historische plaatsen in Europa en het Midden-Oosten. De tocht wil een teken zijn dat met de komst van het derde millennium in Ethiopië een tijdperk van hoop, vrede en verzoening aanbreekt.

Noodzaak van maatschappelijk middenveld
Voor het vertrek spraken de rooms-katholieke priester Petros Berga Sorbella, zelf deelnemer aan de tocht, bisschop Muskens en Paul van Eck, hoofd Campagnes CMC, de deelnemers toe.
Petros Bergos Sorbella benadrukte het belang van het maatschappelijk middenveld. “Vanouds leven in Ethiopië veel etnische en religieuze groeperingen samen. Er zijn evenveel moslims als christenen (beide groepen omvatten 45% van de bevolking). Om een vreedzame samenleving op te bouwen is er een maatschappelijk middenveld nodig. Dit ontbreekt momenteel. Religieuze leiders kunnen juist hierin een rol spelen.”

Interreligieuze dialoog van belang
Bisschop Muskens besteedde bijzondere aandacht aan de relatie tussen moslims en christenen. Hoewel er spanningen tussen beide groepen bestaan, wees hij op hoopvolle initiatieven. “Het is bemoedigend te zien dat in sommige delen van Ethiopië christenen moslims helpen een moskee te bouwen en moslims op hun beurt hulp verlenen bij de bouw van een kerk.”
Volgens de bisschop is het de uitdaging om zorg voor de eigen identiteit en openheid voor de ander op een intelligente manier te combineren. “De opvatting dat interreligieuze dialoog een belangrijke factor is in een vreedzame samenleving wint terrein. Paus Johannes-Paulus II speelde een pioniersrol in de ontmoeting tussen godsdiensten en culturen. Hij belichaamde een christendom dat niet gesloten en vijandig was tegenover anderen.”
Volgens de bisschop is een van de voornaamste doelen van een bedevaart de zuivering van hart en geest. Hij sprak de hoop uit dat ‘Amen Ethiopië’ ook een bijdrage mag leveren aan het herstel van de oorspronkelijke christelijke eenheid in dit land.

Tijd van reflectie
Een van de aanwezigen, Emebet Dejene, vertelt graag over de achtergronden van deze pelgrimage. Emebet ontvluchtte 28 jaar geleden haar vaderland. Door bemiddeling van een Nederlandse missionaris kwam ze naar Nederland. Daar nam de schoonzus van deze missionaris haar in haar gezin op. “Ik kan helaas niet aan de hele reis deelnemen,” antwoordt ze desgevraagd. “Het woord Amen heeft in onze taal een positieve betekenis. Het betekent ‘Het is waar’. Het is een zegening en positieve aanvaarding. Amen Ethiopië roept de Ethiopiërs op afscheid te nemen van de negatieve aspecten van onze geschiedenis en ons in te zetten voor de opbouw van ons land. Voor ons is deze tocht een tijd van reflectie. We ervaren nog steeds de pijn van verdeeldheid. Sommigen voelen nog het leed van hun voorouders. Het is een klein initiatief maar we hopen op een grote doorwerking” aldus Emebet.

Andere berichten