Bisschop Muskens over onthechting

25 september 2007

Bisschop Muskens spreekt op de website Reliflex over de waarde van onthechting en zijn plannen na zijn emeritaat. Hij zal zich op 2 februari 2008 aansluiten bij de Pauluscommuniteit van de benedictijnen in Teteringen.

“Twintig jaar geleden betekende onthechting voor mij: niet meedoen aan de consumptiemaatschappij, niet te veel eten en drinken. Maar nu moet ik afstand doen van bezittingen waar ik al jarenlang mee leef,” zegt hij. “Dat voelt als een rib uit m’n lijf. Maar op mijn leeftijd moet je hoe dan ook leren loslaten,” aldus bisschop Muskens. “Voor mij betekent onthechting ook loslaten van het leven. Voor mij is dit overgave aan de Geest.”

Bisschop Muskens beschouwt het als een van de weldaden die God hem bewijst dat hij de laatste fase van zijn leven mag doorbrengen bij de benedictijnen in Teteringen. “Vijftig jaar geleden overwoog ik bij hen mijn leven door te brengen, maar ik voelde toen meer voor het actieve pastoraat.” Hij verheugt zich erop om na zijn emeritaat tijd te hebben voor stilte, gebed en studie. “Ik blijf eindeloos nieuwsgierig naar alles wat er in de wereld gebeurt,” vertelt hij

Het volledige interview.

Andere berichten