Bisschop Muskens: Dialoog Hindoes en katholieken hard nodig

26 februari 2007

 “Ik hoop dat deze bijeenkomst inspireert en uitnodigt tot nieuwe gezamenlijke activiteiten en voortzetting van bestaande ontmoetingen zowel op landelijk als op lokaal niveau. Daar kunnen we met elkaar antwoorden zoeken op vragen waarvoor de geloofsgemeenschappen in de moderne samenleving staan: geloofsopvoeding in de pluriforme samenleving, omgaan met ethische kwesties, gerechtigheid en vrede en tal van andere vragen.”
Deze oproep deed Mgr.Muskens op zaterdag 24 februari jongstleden tijdens een sfeervolle bijeenkomst van ruim 150 hindoes en katholieken in de hindoetempel te Wijchen. De landelijke bijeenkomst was georganiseerd door de Hindoe Raad Nederland (HRN) en de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID). Het thema was ‘ontmoeten en bezinnen’. De muziekgroep van de Mandir en rk-jongerenkoor ‘De Hoeksteen’ uit Wijchen zorgden voor de muzikale omlijsting.
Mgr.Muskens, voorzitter van de CID, zei dat dialoog in de toekomst hard nodig is. Muskens: “Als we vandaag de dialoog met elkaar aangaan zullen we het moeten hebben over de plek die we in de moderne samenleving aan de godsdienst willen geven. Het gesprek moet gaan in wederzijds respect en acceptatie over geloof, welzijn en toekomst.” Muskens vertelde hoe ‘grote mensen’ boven grenzen van geloofsgemeenschappen uitgaan. Dat kan inspiratiebron zijn voor de dialoog. Na het overlijden van Moeder Theresa werd voor het vervoer van het stoffelijk overschot dezelfde affuit gebruikt als vijftig jaar geleden voor Mahatma Gandhi. Muskens: “Gandhi en Moeder Theresa werden zo als het ware over de dood heen verenigd.”
Muskens sloot zijn woordje af met een verhaal. Muskens: “In het hindoeïsme en het christendom spelen ook verhalen een belangrijke rol. Zij zijn een bijzondere verwoording van geloof. Kennismaking met elkaar en elkaars geloof, ontmoeting en bezinning, kan ook plaatsvinden door onze verhalen aan elkaar te vertellen.” Muskens vertelde het verhaal van Sint Augustinus die op het strand een jongetje ziet dat al het water uit de zee in een kuiltje wil gieten. Als Augustinus zegt dat dat niet kan verwijst het jongetje naar God. Zo is ook God te groot om opgesloten en begrepen te worden door mensen.
Drs.A.Tewarie, voorzitter van de Hindoeraad, riep eveneens op tot meer ontmoetingen. Hij wees er op dat hindoes en katholieken gezamenlijk kunnen optrekken bij belangenbehartiging van godsdienstige gemeenschappen in het publieke domein. Pandit Lalbahadoersing van de Wijchense Mandir vertelde dat de relaties tussen de hindoegemeenschap en de parochie te Wijchen bijzonder goed zijn. “Ik hoop dat die goede relaties door de bijeenkomst van vandaag in het hele land navolging krijgen.”
Drs.Leo van de Broek, lid van de CID, sprak over de ontwikkeling in het denken over interreligieuze dialoog binnen de katholieke kerk. “In het niet eens zo verre verleden werden niet-christenen gezien als ‘heidenen’ die bekeerd moesten worden tot het ‘ware geloof’. Anders zouden ze reddeloos verloren zijn. In deze tijd zijn we overgegaan naar een fase van dialoog, in het bewustzijn, om het kort te zeggen, dat niemand de waarheid voor zich kan claimen. Wij allen, christenen, moslims, hindoes, enz. kunnen alleen maar in alle nederigheid en menselijke kleinheid deel hebben aan een waarheid die ons ver overstijgt. In de dialoog met elkaar kunnen we, vanuit onze eigen overtuiging en beleving, elkaar helpen, zoeken naar wat we gemeenschappelijk hebben en elkaar versterken in de verdieping van onze eigen geloofsbeleving en onze inzichten. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig.”
Als blijvende herinnering aan deze eerste grote landelijke bijeenkomst van hindoes en katholieken deed Mgr.Muskens een kaars met inscriptie aan de hindoegemeenschap kadoo. Muskens: “Een kaars brengt licht in de duisternis. Het licht geeft warmte en maakt blij, geeft uitzicht, hoop en doet leven.”
De drukbezochte bijeenkomst werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Daar werden al weer nieuwe plannen gesmeed. “We denken aan een bijeenkomst in het najaar rond het thema ‘licht’ naar aanleiding van de viering van het hindoeïstische Diwali-feest en de katholieke feestdag van St.Maarten.”

Berry van Oers

Andere berichten