Bisschop Muskens bezoekt Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen

6 maart 2007

Op vrijdag 9 maart bezoekt bisschop Muskens van Breda het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen. Het bezoek vindt plaats in het kader van de veertigdagentijd en Pasen. Het Zeldenrust-Steelantcollege besteedt tijdens dagopeningen in de vastenperiode aandacht aan de Goede Week en Pasen met behulp van het project Intercity Pasen.

Kennismaken
Bisschop Muskens zal kennismaken met docenten en leerlingen en geïnformeerd worden over de manier waarop de school met behulp van de actie Intercity Pasen aandacht besteedt aan de Goede Week en Pasen.
In de week voor Pasen vertelt de kerk haar beste verhaal, het verhaal van het lijden, sterven én de verrijzenis van Christus uit de dood. Het is een verhaal dat steeds minder mensen kennen. Intercity Pasen brengt het op een frisse manier onder de aandacht. Met treinkaartjes waarop de tijdstippen van vieringen staan kunnen parochies en gemeenten mensen uitnodigen een deel van de Goede Week of Pasen mee te maken.

Intercity Pasen
De actie Intercity Pasen werd vorig jaar voor het eerst gehouden. De actie is ontwikkeld voor parochies en gemeenten om mensen op een vernieuwende manier in aanraking te brengen met de Goede Week en Pasen. Tien kerkgenootschappen ondersteunen de actie.
Het is bijzonder dat het Zeldenrust-Steelantcollege als school aan de gang is gegaan met het project. Voor zover bekend is het de enige school in Nederland die met het materiaal van Intercity Pasen aandacht besteedt aan de Goede Week en Pasen.
De scholengemeenschap is een samenwerkingsschool van rooms-katholieken en protestanten. Ongeveer de helft van de leerlingen is protestant en de andere helft rooms-katholiek.

Andere berichten