Bisschop Liesen zegent beeld in van de barmhartige Samaritaan

19 april 2017

Op zondag 23 april 2017 onthult bisschop Liesen in Hulst een beeld van de barmhartige Samaritaan. Daarbij zal de bisschop het beeld ook inzegenen. De plechtigheid begint met een gebedsviering om 15.00 uur in de Basiliek van de H. Willibrordus. Het kunstwerk krijgt een plaats in de tuin van de basiliek. Het beeld is een belangrijk aandenken aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

In het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (2015-2016), dat werd uitgeroepen door paus Franciscus, is veel aandacht gegeven aan de parabel van Jezus over de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37). De parabel is ook een thema in de pastorale brief van Mgr. Liesen ter gelegenheid van zijn eerste lustrum als bisschop van Breda (Veertigdagentijd 2017): “Jezus stelt de gewonde mens in het middelpunt en trekt een cirkel om hem heen: iedereen die in zijn of haar buurt komt, wordt de naaste van de mens die hulp nodig heeft.” Met het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft paus Franciscus de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid heel concreet onder de aandacht gebracht. Mgr. Liesen hoopt dat het beeld aan ieder die het ziet dit appèl zal blijven doen.

In de tuin van de basiliek
De Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst is een van de drie basilieken in het Bisdom Breda. Het kunstwerk zal vanaf de Markt te zien zijn. De gemeente richt een deel van de Markt opnieuw in en neemt in haar plannen ook de tuin van de basiliek mee. Het beeld krijgt zo een prominente plaats. Het staat op een verhoging, zodat het van alle kanten zichtbaar is.

Waarom op 23 april?
Op zondag 23 april viert de Kerk de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De heilige paus Johannes Paulus II riep de tweede zondag van Pasen uit tot de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid tijdens het eerdere Heilig Jaar in 2000. De paus gaf hiermee gehoor aan de oproep van de zalige Faustina Kowalska (1905-1938). Zij is een ‘apostel’ van de boodschap van barmhartige liefde van God voor elke mens.

De kunstenaar
Het natuurstenen beeld is ontworpen en vervaardigd door restauratie steen- en beeldhouwer Jan Tolboom uit Leusden. Deze maakte eerder onder meer beelden voor de Basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Ook maakte hij beelden voor de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om een beeld te maken van de barmhartige Samaritaan sprak hem aan vanwege de boodschap: “Hulp aan de behoeftigen is heden ten dage erg actueel. Vanuit de Bijbel, maar ook van huis uit, is mij altijd voorgehouden dat elkaar helpen alles mogelijk maakt.”

Detail van het beeld van de barmhartige Samaritaan. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten