Bisschop Liesen wijdt Gerrit Fennema tot permanent diaken

29 mei 2012

Op zondag 17 juni wijdt mgr. dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda, Gerrit Fennema tot diaken. De wijding vindt plaats om 14.30 uur in de kerk van de H. Antonius Abt, Dorpsstraat 48 te Chaam, tijdens een plechtige eucharistieviering.

Gerrit Fennema (62) is sinds 1 januari 2012 werkzaam als kandidaat-diaken voor de parochies van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze. Voorheen was hij werkzaam als pastoraal werker in Noordwest Overijssel (sinds 2008) en eerder in Zuid Friesland (sinds 2006). Een groot deel van zijn arbeidzaam leven is Fennema werkzaam geweest als consulent en coach bij het Arbeidsbureau te Emmen. Fennema is getrouwd met Marita Robben.

De wijdeling krijgt zijn opleiding en vorming op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven.

De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB, www.pdob.nl) verzorgt de opleiding en vorming van oudere priester- en diakenkandidaten van verschillende bisdommen, ordes en congregaties. Het specifieke is dat zij reeds een beroep uitoefenen of hebben uitgeoefend.

 

Andere berichten