Bisschop Liesen: ‘We ontmoeten elkaar als gelovigen die in beweging zijn gekomen’

18 november 2016

“Rome is een drukke stad, maar voor de bedevaarders uit Nederland en ons bisdom Breda is het deze week een plaats om stil te staan bij en zich te bezinnen op het Jaar van de Barmhartigheid en de vruchten daarvan in de parochie en in het persoonlijk leven.” Dit zegt bisschop Liesen tegen het eind van de bedevaart naar Rome.

“Het doet goed in het hart van de Kerk met zoveel bekende en onbekende landgenoten de sacramenten van de Kerk te kunnen vieren in de eigen taal. Al de gesprekken brengen een nieuwe of diepere verwantschap tot stand: hier ontmoeten we elkaar als gelovigen die in beweging zijn gekomen en dat ook voor elkaar willen weten. De woorden van Jezus ‘waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden’ vinden hier een nieuwe toepassing,” aldus de bisschop.

“Het doet ook goed om de paus van dichtbij mee te maken en zijn inzet voor de barmhartigheid te proeven. Tenslotte werkte het weer ook mee: terwijl er dinsdag een staking was van het openbaar vervoer, was het uitstekend wandelweer.”

(Foto: R. Mangold)

De tocht van de barmhartigheid
Gewandeld werd er ook op donderdag 17 november. De weg van de barmhartigheid is het centrale thema van de Nederlandse Romebedevaart. Op donderdag legden de Nederlandse pelgrims deze tocht te voet af. Zij trokken langs verschillende Romeinse plaatsen die een relatie hebben met het thema van de reis. De tocht van de barmhartigheid voerde de pelgrims langs diverse Romeinse kerken, zoals de Chiesa Nova, de synagoge, de heilige Bartholomeus op het Tibereiland, de heilige Cecilia (waar de heilige Willibrordus zijn bisschopswijding ontving) en de S. Maria in Trastevere.

Uitleg over Sant’Egidio: vriendschap
Vicaris Paul Verbeek vertelt: “Bij verschillende plaatsen stonden we stil bij een van de werken van barmhartigheid. We deden ook het centrum van de Sant’Egidiobeweging in de Romeinse wijk Trastevere aan. Daar kregen we een uitleg over het werk en de spiritualiteit van deze beweging.”

De gemeenschap ontstond in 1968 in Rome in de wijk Trastevere. De inmiddels wereldwijde lekenbeweging met zo’n 60.000 leden zet zich in voor kwetsbare mensen, met name armen en vluchtelingen. De beweging zet zich ook in voor vrede, recent in Libië en Syrië. Zo is Sant’Egidio vanuit dat laatste land een ‘vluchtelingencorridor’ gestart. Ze hebben al 500 vluchtelingen uit Syrië gehaald en hopen dat dit er 2.000 worden. “In een wereld die muren bouwt, wil Sant’Egidio een beweging zijn die bruggen bouwt,” zo vertelden ze en ze vroegen om de vriendschap van de Nederlandse pelgrims.

Die vriendschap is er bijvoorbeeld vanuit Bergen op Zoom. Voor de parochianen uit Bergen op Zoom was het een bijzonder moment, legt vicaris Verbeek uit: “In oktober herdacht Bergen op Zoom dat de stad 72 jaar geleden bevrijd is door de Canadezen. Tijdens een oecumenische woorddienst werd voor de Egidiusgemeenschap gecollecteerd. We konden deze opbrengst nu overhandigen.”

(Foto: R. Mangold)

Viering van barmhartigheid
De dag sloot af met de viering van barmhartigheid, met bisschop Liesen als hoofdcelebrant. Hij zei dat deze avond de stilte werd gezocht “om wakker te worden, om waakzaam te zijn.” De bisschop belichtte een aantal aspecten van het bekende bijbelverhaal van de verloren zoon. Het gaat niet alleen om de beweging in het hart, die de zoon maakte door berouwvol weer naar huis te komen, aldus mgr. Liesen. De bisschop vroeg juist aandacht voor de Vader, wiens zoon dood was en weer levend is geworden. “De Vader is bezorgd om ons.” Verwijzend naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan die de gewonde reiziger helpt en voor zijn verzorging betaalt: “Jezus was een reiziger die de mens dodelijk gewond heeft aangetroffen. Hij heeft de prijs betaald om het leven van de mens te redden.” Mgr. Liesen benadrukte: “God kijkt naar ons uit en wil ons zijn barmhartigheid schenken.” Vervolgens was er gelegenheid een gebed op te schrijven en neer te leggen bij het altaar, een kaarsje op te steken of het sacrament van boete en verzoening te ontvangen bij één van de vele priesters.

Na de homilie vond een stille aanbidding plaats. De pelgrims kregen gelegenheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Wil Timmermans uit Roosendaal vond het een mooie viering. “Er werd wel degelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te biechten,” zegt hij. “Zelf vond ik het mooi dat voorbijgangers gewoon aansloten en met ons meebaden.”

(Foto: R. Mangold)

Dag begon met eucharistieviering
Voor een aantal Bredase pelgrims begon de dag met een eucharistieviering in de kerk van de Campo Santo Teutonico. Vicaris Wiertz was de hoofdcelebrant in deze viering, terwijl vicaris Verbeek de homilie verzorgde. “Het was een bijzonder mooie en intieme viering,” vinden Wil en Frieda Timmermans uit Roosendaal. “Ons spreekt een viering in kleine groepen bijzonder aan. De plaats is ook bijzonder. Campo Santo Teutonico is een kerkhof vlak bij het Vaticaan waar niet alleen Duitsers, maar ook Nederlanders en Belgen begraven liggen onder wie de belangrijke katholieke politicus Herman Schaepman.”

(www.bisdombreda.nl / www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl)

(Foto’s: R. Mangold)

 

Andere berichten