Bisschop Liesen: “We hebben een roeping om bij God te zijn” (Geloofsgesprek uitzending gemist)

26 april 2015

Op Roepingenzondag 26 april was bisschop Liesen te gast in het Geloofsgesprek op NPO 2. Roepingenzondag is de wereldwijde gebedsdag om roepingen. Het bisdom van Breda houdt momenteel een Jaar van het Gebed. Interviewer Leo Fijen sprak daarom met de bisschop over gebed en roeping.

“Hoe bent u geroepen in gebed?” opent Leo Fijen het gesprek. Daarop legt de bisschop uit dat hij van kindsaf aan leerde bidden thuis. “Wat me sterk is bijgebleven, is dat we thuis ‘s avonds de rozenkrans baden. Mijn vader bad voor en mijn moeder en wij kinderen volgden. Het bidden van mijn ouders was heel echt. Heel gewoon leerden we dat zo. Achteraf besef je dat dit bijzonder was en heb ik ook ontdekt hoe kostbaar het is. Als er moeilijke momenten komen, kun je terugvallen op je gebed. Het geeft je een stabiliteit die je nergens anders vindt. Je manier van bidden verandert natuurlijk. Het bleef voor mij niet bij alleen die rozenkrans. Je gebed mag groeien en ik denk zeker dat het gebed, dat je je eigen hebt gemaakt, je helpt om je roeping te herkennen.”

Bekijk het Geloofsgesprek via uitzending gemist, of de website van Omroep RKK.

Op de vraag naar gebed en de Bijbel geeft de bisschop aan: “Lezen in de Bijbel kan bidden worden, want bidden is werkelijk contact krijgen met God en daar is de Schrift voor geschreven. De Schrift bestaat, omdat God naar ons op zoek is en met ons in contact wil komen door de tijd heen. De volheid van de openbaring is in mensenwoorden neergeslagen in de Schrift. De heilige Augustinus zei: ‘God spreekt tot ons in menselijke woorden, omdat Hij ons mensen zoekt.’ God is op zoek naar ons. Het eerste wat God zelf zegt in de Schrift is: ‘Adam, waar ben je?’ God zoekt de mens. Dat gaat van de eerste bladzijde van de Bijbel door tot Jezus, die zegt tegen het verloren schaap: ‘Waar ben je?’”

Dus de Bijbel is één grote roep: mens waar ben je? “De Bijbel is veel meer dan een cultureel boek. Het is God die ons zoekt en met ons in dialoog wil komen. De constitutie ‘Dei Verbum’ van het Tweede Vaticaans Concilie vijftig jaar geleden, spreekt heel duidelijk van ‘colloquium’ (samenspraak). God wil een gesprek met jou. […] En komt het voor dat je uit je bidden wordt afgeleid, kom dan terug en ga verder waar je was gebleven. Soms moet je eerst wat uitzuiveren om het gesprek met God te voeren. Spreken met God is soms een spiegel die je wordt voorgehouden. Als je daar de vinger op kunt leggen, begin je ook als mensen te groeien. We zijn niet geroepen om te blijven wie we zijn, maar om te groeien. Groeien als mens, en als gemeenschap naar Hem toe.”

Kijk naar je leven, naar waar God je geplaatst heeft, en de mogelijkheden die je hebt. Daar vind je je roeping. Als God je roept voor een taak in de Kerk, spreek er dan over met iemand van de Kerk. En voor iedereen geldt: je hebt een roeping. We hebben een roeping als gedoopten tot eeuwig leven, bij God te zijn. Dat kan in elke fase en elk stadium van het leven.”

Deze uitzending is onderdeel van een korte serie Geloofsgesprekken over gebed. De Geloofsgesprekken worden opgenomen in het verlengde van films die het bisdom publiceert op YouTube.

Andere berichten