Bisschop Liesen te gast bij Café met verdieping in Roosendaal

19 november 2014

Bisschop Liesen ontmoette op donderdag 13 november 2015 een zestigtal gelovigen uit Roosendaal en omstreken in het Café met verdieping in Roosendaal. Ongedwongen sprak hij met Kees van Ham en Marjeet Verbeek over zijn eigen jeugd, zijn weg naar het priesterschap en de toekomst van de Kerk.

Café met verdieping
Het Café met verdieping is een onderdeel van Zin in geloven, het catechetisch aanbod van de Sint Norbertusparochie dat in samenwerking met de Roosendaalse PKN-gemeente aangeboden wordt. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in het parochiecentrum van de parochiekern Emmaüs en de protestantse Kruiskerk.

Roepingverhaal
Er waren zowel protestanten als katholieken aanwezig. De aanwezigen luisterden vol aandacht naar het roepingverhaal van de bisschop. Bisschop Liesen volgde zijn gymnasiumopleiding op het Sint Oelbertgymnasium in Oosterhout. Gedurende die periode kwamen er allerlei lijnen bij elkaar. In de vierde klas moest hij zijn vakkenpakket samenstellen. Hij moest kiezen tussen Grieks en biologie. Zelf opteerde hij voor biologie, maar op advies van zijn vader koos hij voor Grieks. Tegelijkertijd werd de toekomstige bisschop steeds actiever in zijn thuisparochie, waar hij van misdienaar acoliet werd en de koster bij voorkomende werkzaamheden hielp. In deze parochie werd hij bijzonder geraakt door de wijze waarop een assisterende priester, een benedictijn van de Sint Paulusabdij te Oosterhout, de eucharistie celebreerde. “Hij wist mij te raken,” aldus de bisschop. “Op een zondag na de misviering was ik met hem in de sacristie. Ik vouwde zijn kazuivel op. Opeens vroeg hij me: ‘Is dit niet iets voor jou?’ Het verraste me. Hij heeft het spoor opgepakt en begeleidde me gedurende de weg naar het seminarie.” Met veel liefde vertelde bisschop Liesen over de toegewijde zorg van zijn ouders die de kinderen tijdens hun studie intensief begeleidden.

‘God is groter dan wij’
Als bisschop ziet hij het als zijn opdracht van Christus te getuigen en Hem present te stellen. Het is de taak van de Kerk het Woord te laten weerklinken. God bewerkt het heil. Christus schenkt het echte geluk aan de mensen. Dat kunnen we zelf niet maken. God is groter dan wij. Ook al is de Kerk kleiner dan vroeger, dit doet, aldus bisschop Liesen, niets af aan de grootheid van God.

Oecumene
Na de pauze ging de bisschop vragen over de oecumene en intercommunie niet uit de weg. Katholieken en protestanten kunnen op veel gebieden samenwerken en ook samen bidden. De bisschop stipuleerde dat de Kerk verlangt naar de eenheid, maar dat volgens de Rooms-katholieke Kerk het gezamenlijk vieren van de eucharistie/avondmaal niet mogelijk is.

 

Andere berichten