Bisschop Liesen stelt nieuwe diocesane onderscheiding in

18 februari 2016

Mgr. Liesen heeft een diocesane onderscheiding ingesteld voor het bisdom van Breda. De onderscheiding is bedoeld voor degenen die zich in het bisdom verdienstelijk hebben gemaakt en die niet direct in aanmerking komen voor een pauselijke onderscheiding.

Pastoors en teamleiders, parochiebesturen, parochiële caritas instellingen en kerkelijke stichtingen in het bisdom zijn hierover recent per brief geïnformeerd.

Het is een gevestigde traditie in de Kerk dat degenen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Kerk en samenleving een kerkelijke decoratie kan worden verleend. Bij de Heilige Stoel kan de plaatselijke bisschop in zulke gevallen – afhankelijk van de aard van de verdiensten – de verlening van een ‘Bene Merenti’ en een ‘Pro Ecciesia et Pontifice’ en de toekenning van de Orde van Sint Sylvester en de Orde van Sint Gregorius aanvragen.

Met name de ‘Pro Ecciesia et Pontifice’ is in Nederland populair. Hoewel deze onderscheiding is bedoeld voor verdiensten voor de Kerk die bovenparochieel zijn, is het gebruik ingeslopen deze ook aan te vragen – en te verlenen – voor verdiensten die de plaatselijke geloofsgemeenschap niet overstijgen. De Heilige Stoel dringt echter erop aan terughoudender te zijn in het aanvragen van deze onderscheiding en nauwgezetter de criteria ervoor in acht te nemen.

De diepste vreugde voor christenen is dat hun inspanningen zijn geweten door de Vader ‘die in het verborgene ziet’. Zo zijn er velen die in navolging van Christus zich bescheiden en onopvallend dienstbaar maken. De Kerk heeft in het toekennen van onderscheidingen echter een pastoraal middel gevonden om degenen die op voorbeeldige wijze het goede doen daarin te bevestigen en anderen als voorbeeld te stellen.

Om die reden is het mogelijk om mensen voor een kerkelijke onderscheiding voor te dragen.

Voor de nieuwe diocesane onderscheiding komen in aanmerking degenen die zich tenminste tien jaar lang op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of de Kerk van Breda op parochieel, vicarieel of diocesaan niveau.

Verzoeken tot aanvraag van de diocesane en ook de pauselijke onderscheiding worden gericht aan de bisschop van Breda. Verzoeken dienen altijd te worden gedaan door of met een aanbeveling van de pastoor of administrator van de parochie waarin de decorandus woont, of waar zijn of haar decorabele inzet met name heeft plaatsgevonden. Verzoeken dienen te worden vergezeld door een curriculum vitae van de decorandus en van een motivatie die zich richt naar de criteria van de betreffende onderscheiding.

De diocesane onderscheiding toont een afbeelding van Maria ten Hemelopneming, patroon van het bisdom.

 

Andere berichten