Bisschop Liesen stelt ‘Fonds nieuw religieus leven’ in

22 februari 2012

Door ondertekening van het oprichtingsdecreet heeft bisschop Liesen het ‘Fonds nieuw religieus leven’ opgericht voor het bisdom van Breda.

Het oprichtingsdecreet noemt twee overwegingen die ten grondslag liggen aan de oprichting van het ‘Fonds nieuw religieus leven’:

– Het is gewenst voorzieningen te treffen om de roeping van mannen en vrouwen tot het religieuze leven in het bisdom van Breda te stimuleren en kandidaten voor het religieuze leven te ondersteunen.

– Het is gewenst voorzieningen te treffen om initiatieven tot vestiging van religieuze gemeenschappen in het bisdom van Breda te onderzoeken, te bevorderen en te ondersteunen.

Het fonds heeft mede tot doel hiertoe financiële middelen te verwerven.

 

Andere berichten