Bisschop Liesen spreker bij symposium over Charta Oecumenica

28 augustus 2012

 

De Provinciale raad van Kerken van de provincie Zeeland organiseert op 21 november 2012 een symposium over de Charta Oecumenica onder de titel: Charta Oecumenica: handvest voor samenwerking, handvat voor kerken in Zeeland. De avond vindt plaats in de Barbesteinkerk in Heinkenszand en begint om 19.30 uur. Het symposium duurt tot 22.00 uur.

 

Tot de sprekers behoort bisschop Liesen van Breda. Buiten hem verzorgen ds. Klaas van de Kamp, de secretaris van de Raad van Kerken in Nederland en ds. Sophie Bloemert, regionaal adviseur Classicale vergaderingen van de Protestantse kerk in Zuid-Nederland een inleiding.

 

Deelname is kosteloos. Belangstellenden kunnen zich vooraf opgeven bij Heleen Bode, secretaris van de Provinciale Raad van Kerken Zeeland via het emailadres: raadvankerkenzld@gmail.com

 

In 2001 ondertekenden de Conferentie van Europese Kerken en de Raad van Europese Bisschoppenconferenties de Charta Oecumenica. In dit document verplichtten zij zich op alle niveaus van het kerkelijk leven tot de bevordering van een oecumenische cultuur van dialoog en samenwerking. De tekst van de Charta is te vinden op: http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4137

 

 

Andere berichten