Bisschop Liesen schrijft kanselbrief bij gelegenheid van Sacramentsdag

12 juni 2020

“De tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze tijd.” Dat is de titel van de pastorale brief van bisschop Liesen die op Sacramentsdag wordt voorgelezen in de parochies en kloosters van het Bisdom Breda. Tijdens de zondagsvieringen op 14 juni kan in de Nederlandse parochies weer de heilige communie worden uitgereikt. In de brief reflecteert de bisschop op de coronatijd, de nieuwe werkelijkheid die zich aandient, het sacrament dat Christus zelfs is en wat Jezus voor ons in onze tijd betekent.

De titel van de brief verwijst naar een uitspraak van de heilige Augustinus. “Velen zeggen dat wij een bijzondere tijd beleven,” schrijft bisschop Liesen, “maar dan is het goed te bedenken wat de heilige Augustinus zei van zijn tijd en wat eigenlijk altijd geldt: ‘De tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze tijd’.”

Thuis-zijn bij God
“Dit wordt de tijd waarin we meer dan ooit mogen beleven en tonen wie wij zijn,” aldus de bisschop. “Wij zijn leerlingen van Jezus Christus, die ons leven heeft gedeeld, die de dood heeft ondergaan en verrezen is om ons te brengen tot waar we op eigen kracht niet kunnen komen.” De bisschop besluit zijn brief met de wens dat Sacramentsdag een dag van geloof mag zijn en “vooral ook een dag van warmte en liefde en van thuis-zijn bij God, die thuis wil zijn bij ons, ook en juist in deze tijd.”

In deze video van Katholiekleven.nl gaat bisschop Liesen in op het kerkelijk leven op anderhalve meter en het verlangen dat gelovigen ervaren om weer naar de kerk te kunnen gaan. “Nu we opengaan,” vertelt de bisschop, “moeten we wel rekening houden met nieuwe omstandigheden en maatregelen. Het is uit liefde voor die naaste en ook uit liefde voor God dat we veilig met elkaar willen omgaan. De kerk moet geen plek van besmetting worden.”

Bisschop Liesen – Foto: Ramon Mangold

 

Video: Katholiekleven.nl. Lees hier het bijbehorende nieuwsbericht.

Andere berichten