Bisschop Liesen richt twee vicariaten op

21 april 2012

Per 1 juni 2012 richt bisschop Liesen twee vicariaten op in het bisdom van Breda. De vicariaten komen in de plaats van de huidige drie dekenaten. In oktober 2011 maakte het bisdom het voornemen bekend om te komen tot de oprichting van twee vicariaten, als logisch vervolg op de samenvoeging van parochies.

Bisschop Liesen richt nu het vicariaat Middelburg op en het vicariaat Breda. In een brief heeft hij de namen bekendgemaakt van de medewerkers van de vicariaten en de plaats waar de vicariaten gevestigd zullen zijn.

Vicariaat Midddelburg
De vicaris van het vicariaat Middelburg wordt de hoogeerwaarde heer drs. Paul Verbeek. Hij zal de halftijds aanstelling als vicaris combineren met het pastoorschap. Hij zal worden ondersteund door diaken drs. Egbert Bornhijm als stafmedewerker voor het vicariaat voor 0,8 fte Egbert Bornhijm zal daarnaast een dag in de week verbonden zijn aan een parochie. Het secretariaat van het vicariaat Middelburg zal in deeltijd behartigd worden door mevr. W.J.M. Kamps-Steyntjes, momenteel secretaresse in dienst van het dekenaat Zeeland. Het vicariaat zal gevestigd zijn in de pastorie te Heinkenszand.

Vicariaat Breda
De vicaris van het vicariaat Breda wordt de hoogeerwaarde heer drs. Wiel Wiertz. Ook hij zal de halftijds aanstelling als vicaris blijven combineren met het pastoorschap. Hij zal zijn arbeid verrichten in nauwe samenwerking met de stafmedewerkers voor het vicariaat Breda, drs. Annemiek Waij en drs. Geerten Kok, beiden in een halftijds functie. Het secretariaat van het vicariaat Breda zal in deeltijd behartigd worden door mevr. W.JM. Beneken-Kolmer, momenteel secretaresse in dienst van het dekenaat de Baronie. Het vicariaat zal gevestigd zijn in de ruimtes van de H. Michaëlkerk te Breda.

Voor de brief van bisschop Liesen, klik hier
Voor de bekendmaking van de indeling van de vicariaten (bericht d.d. 13 oktober 2011), klik hier

 

Andere berichten