Bisschop Liesen over paus Benedictus XVI: “Hij is een ontzettend wijs man”

12 februari 2013

In een reactie voor Omroep Brabant reageert bisschop Liesen op het nieuws dat paus Benedictus XVI zijn terugtreden bekend heeft gemaakt.

De bisschop was verrast door het bericht over het aftreden van Benedictus XVI. “Ik werd door het bericht overvallen. Ik dacht: dit kan niet waar zijn,” zegt de bisschop in het interview. “Ik dacht in eerste instantie aan een carnavalsgrap, maar geleidelijk aan werd de toon ernstiger en werd het duidelijk dat het echt waar was.”

Een wijs man
“Paus Benedictus XVI is een wijs man met een groot overzicht van de Kerk. Hij heeft zeker veel geleden door het onderwerp van het seksueel misbruik en ook door het lekken van vertrouwelijke informatie door medewerkers van het Vaticaan,” aldus bisschop Liesen.

Ontmoetingen met de paus
De bisschop heeft paus Benedictus XVI regelmatig persoonlijk ontmoet. Bisschop Liesen is lid van de Internationale Theologische Commissie, een adviesorgaan van de Heilige Stoel. De prefect van de Congregatie van de Geloofsleer is uit hoofde van zijn functie voorzitter van deze Congregatie. Paus Benedictus XVI vervulde deze functie van 1981 tot aan zijn pauskeuze in 2005.

Bisschop Liesen: “Hij is een ontzettend wijs man. Ik herinner me de eerste zitting van de Internationale Theologische Commissie die ik meemaakte. Het was in 2004. Paus Benedictus XVI, toen nog kardinaal Ratzinger, zat de bijeenkomst voor. Er waren dertig nieuwe leden. Na de bespreking vatte hij de highlights van de vergadering samen en hij deed dit in het Latijn. Iedereen verstond wat hij bedoelde. Ik heb dat nooit iemand zien doen.”

In de eerste week van december 2012 heeft bisschop Liesen de paus nog gezien bij de jaarlijkse bijeenkomst van dezelfde commissie. “Hij was zeer ter zake in zijn toespraken in de aanwijzingen die hij gaf met betrekking tot punten waar de discussie over ging.”

Bijzondere nalatenschap
Bisschop Liesen geeft aan dat de paus een aantal bijzondere encyclieken en een schat aan boeken nalaat, waar wij jaren mee vooruit kunnen. Zijn eerste encycliek heette ‘Deus caritas est’. Dat wil zeggen God is liefde. De paus heeft centraal, in het midden van onze aandacht geplaatst, dat God liefde is.

Bisschop Liesen heeft geen namen voor zijn opvolger. “Ik houd me daar eerlijk gezegd niet mee bezig. Wat ik wel ga doen: bidden voor een goede opvolger.”

Paus Benedictus tijdens de Wereldjongerendagen 2011 in Madrid. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten