Bisschop Liesen over de nieuwe paus (Omroep Brabant)

16 maart 2013

Op zaterdag 16 maart was bisschop Liesen te gast in het programma ‘Alles mag op zaterdag’ van Omroep Brabant radio. Uiteraard stond het gesprek in het teken van de nieuwe paus.

Desgevraagd gaf de bisschop aan blij te zijn met de nieuwe paus. Op de vraag of 76 niet wat oud is, gaf de bisschop aan dat wie iemand is niet afhankelijk is van leeftijd.

Een korte weergave van het gesprek van de bisschop en de interviewer.

U was in Etten-Leur woensdag?
“Ja, we brengen elke woensdag een parochiebezoek. Dan zijn er vaste onderdelen, zoals gesprekken, en we sluiten af met een viering in de avond. Om zeven uur woensdagavond waren we in de Lambertuskerk voor de eucharistieviering. Dat was een heel bijzonder moment. Er waren voorbeden voorbereid, waaronder een voorbede voor de keuze van de paus. Op het moment dat we die wilden bidden, stond er een man op in de kerk, kwam naar voren en gaf ons een briefje waarop stond: we hebben een nieuwe paus, 19.14 uur, naam volgt nog. Hij had zijn telefoon aan laten staan en op stil gezet en met zijn vrouw afgesproken dat ze hem zou sms’en als we een nieuwe paus zouden hebben. Na de viering begonnen mensen hun mobieltjes tevoorschijn te halen en toen gonsde ook de naam rond: Franciscus!”

“De heilige Franciscus is een hele grote heilige, waar ik zeker iets mee heb. Hij heeft een enorme ommekeer meegemaakt. Aan het begin van die ommekeer was hij bij een klein kerkje in San Damiano, en daar had hij een visioen dat Christus tegen hem zei: je moet de kerk weer opbouwen. Hij begon het kerkje in San Damiano te restaurereren. Later begreep hij dat hij niet alleen dát kerkje moest restaureren, maar de Kerk van Christus moest opbouwen.”

Het is wel riskant om je naar zo’n heilige te noemen?
“Het schept verwachtingen. Maar je noemt je niet alleen naar een heilige, je vraagt ook om zijn voorspraak. En heel veel mensen zullen de paus steunen in gebed.”

In zijn eerste optredens komt soberheid naar voren. Is dat wat de Kerk nodig heeft?
“Soberheid hebben we allemaal nodig. Het leven is soms zo ingewikkeld geworden, we hebben eenvoud nodig, allemaal.”

De keuze voor de paus, zegt men, is ingegeven door de heilige Geest.
“Inderdaad zeggen we dat de keuze voor deze paus is ingegeven door de heilige Geest. Het is mensenwerk, maar in dat mensenwerk werkt God. We zijn mensen van vlees en bloed die proberen Jezus na te volgen, en we weten en geloven dat God daarin meewerkt.”

Het is uw nieuwe baas.
“Ik hoop van hem goede dingen te horen en inspirerende dingen. Ik ben verantwoordelijk voor de dingen die ik zelf doe en de keuzes die ik maak. Daarin moet ik Christus volgen, net als hij. En als hij daarbij een weg aangeeft dan zal ik die proberen te volgen.”

De indruk is dat de vorige paus de wind eronder had.
“Ik heb dat niet zo beleefd, nooit zo ervaren. Wat ik wel ervaren heb is, maar dat is omdat ik de vorige paus persoonlijk kende, is dat hij bemoedigend was.”

U bent nu 1 jaar en 2 maanden bisschop van Breda. Destijds zei u: het is een opgelegd huwelijk met de paus als koppelaar. Gaat het goed in dat huwelijk?
“Ja, ik voel me helemaal thuis. Ik ben weer terug in Brabant, ik hoor het dialect weer, en dat is heerlijk.”
 

 

Andere berichten