Bisschop Liesen opent studiejaar 2019-2020 Bovendonk

6 september 2019

Bisschop Liesen opende op vrijdag 30 augustus 2019 het studiejaar 2019-2020 van de Priester- en Diakenoplediging Bovendonk te Hoeven. Hij deed dit met een eucharistieviering in de kapel van Centrum Bovendonk.

Tijdens de eucharistieviering ontvingen Ad van Luijn (bisdom Rotterdam) en Dennis Mastwijk (aartsbisdom Utrecht) de aanstelling tot lector. Bisschop Liesen stelde Sander Verschuur (bisdom Rotterdam) aan tot acoliet. Verschuur begint aan zijn stage. Deze drie studenten bereiden zich voor op het priesterschap.

Waakzaam zijn voor God
De bisschop stond in zijn homilie stil bij de parabel van de vijf dwaze en vijf verstandige maagden (Mt. 25,1-13). Hij stelde de indringende vraag of deze parabel ons uit de slaap houdt. Het gaat in deze parabel om het Rijk der Hemelen. Jezus stelt ons voor scherpe keuzes. Hij doet dit door het scheppen van tegenstellingen. De meisjes zijn wijs of dom, de deur is open of dicht. Er is geen tussenweg. Jezus vergelijkt het Rijk der Hemelen met de komst van een bruidegom. De verstandige meisjes waren waakzaam toen de bruidegom kwam en traden op hem toe.

God komt naar ons toe als een Bruidegom. Hij heeft een onvoorstelbare liefde voor ons. Hij is op zoek naar zijn bruid. Hij stelt aan ons de vraag of wij zijn bruid willen zijn. En of we durven te kiezen voor Hem. God nodigt iedereen uit. Hij kijkt naar ons hart en ziet zo of dat brandt van liefde. We lezen in het verhaal van de Emmaüsgangers hoe dat hart brandend blijft. In dit verhaal ging het hart van de Emmaüsgangers branden toen Jezus hen de Schrift uitlegde. Zij herkenden Hem bij het breken van het brood. In de Priesteropleiding lezen we uitvoerig in het Woord van God en maken ons dit eigen. Zo leer je te kiezen voor de Heer, elke dag opnieuw.

Vijf studenten starten het eerste jaar
Het aantal studenten vertoont dit jaar een lichte groei. De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk start het nieuwe studiejaar met 17 studenten tegen 13 in 2018. In het eerste jaar zijn vijf studenten begonnen: een diakenkandidaat voor het bisdom Breda, drie diakenkandidaten voor het bisdom Rotterdam en een priesterstudent voor het bisdom Fréjus-Toulon (Fr).

 

 

 

Foto’s: Karin de Nijs

Andere berichten