Bisschop Liesen opent de vastenestafette

1 maart 2017

Bisschop Liesen legde op woensdag 1 maart gelovigen de as op. Hiermee begint de Veertigdagentijd. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal.  Vicaris-generaal H. Lommers en plebaan S. de Koning waren concelebranten. Diaken V. de Haas fungeerde als diaken, terwijl Jan Schuurmans de zang verzorgde.

Aan het slot van de viering overhandigde bisschop Liesen de gewijde as aan de aanwezige permanente diakens van het bisdom. Zij nemen die mee naar hun parochies om, daar waar geen priester aanwezig is om de eucharistie te vieren, de gelovigen de gewijde as op te leggen.

In de homilie stond de bisschop stil bij de betekenis van de Veertigdagentijd. De Veertigdagentijd gaat over heel ons leven. Het vasten heeft betrekking op de manier waarop we onze persoonlijke behoeften bevredigen. Het geven van aalmoezen raakt onze inzet voor de andere en het bidden raakt onze relatie met God.

Bisschop Liesen wees erop dat dit de hoofdterreinen van ons bestaan zijn. Jezus zegt dat we vasten, aalmoezen geven en bidden voor de Vader die in de hemel is. In ons geloof komt het aan op onze innerlijke gezindheid, de oprechtheid tegenover God en onszelf. Het gaat om ons hart. “God wil ons raken in ons hart. Het hart is de plaats waar al deze drie terreinen samen komen. God doet een beroep op ons hart, dat wij van harte met Hem omgaan,” aldus bisschop Liesen.

Andere berichten