Bisschop Liesen ontvangt Rinus Bouwmeester (maker diocesane onderscheiding)

25 april 2016

Rinus Bouwmeester uit Oudenbosch presenteerde donderdag 14 april het door hem ontworpen en vervaardigd diocesaan onderscheidingsteken aan bisschop Liesen. Mgr. Liesen stelde een diocesane onderscheiding in voor het bisdom van Breda. Voor het onderscheidingsteken komen in aanmerking degenen die zich tenminste tien jaar lang op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of de Kerk van Breda op parochieel, vicarieel of diocesaan niveau.

Bisschop Liesen bedankte Rinus Bouwmeester voor zijn inzet en zijn ideeën en overhandigde hem een blijk van waardering. Rinus Bouwmeester is geen onbekende in het bisdom. Hij is smid van beroep. In verschillende kerken van het bisdom zijn werken van hem te zien zoals de reliekhouders van de heilige pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II in de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom en de basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Hij ontwierp en maakte ook de plaquettes van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid die aan de heilige deuren van de basilieken en de kathedraal bevestigd zijn.

“Ik heb me voor dit teken laten inspireren door het oude bisdomwapen, zoals dit stond op de sjaaltjes van de Lourdesbedevaart in 2008. Ik heb allereerst naar een goede afbeelding van dit wapen gezocht. Ik vond deze op een foto van het wapenschildje, dat vroeger het hek bij het bisschopshuis sierde. Bisschop de Vet heeft dit hekwerk in de jaren zestig naar het toenmalig grootseminarie Bovendonk laten verplaatsen, waar het nu nog staat.”

Het is deze tekening die de kunstenaar op het schildje heeft gegraveerd. “Op het schildje bevindt zich een afbeelding van Maria Ten Hemelopneming, de patrones van het bisdom. Deze wordt omgeven door de drie schuin- of Andreaskruisjes, afkomstig van het stadswapen van Breda. Het schildje rust op een halve wereldbol. Ik hoop dat de onderscheiding zijn weg in het bisdom mag vinden.”

Het oude bisdomwapen verwees uitdrukkelijk naar het bisdom Antwerpen. In dit bisdomwapen komt ook een afbeelding van Maria Ten Hemelopneming voor. In 1993 ontving het bisdom een nieuw wapen ontworpen door A. Daae te Eelde. In het midden van het rode wapenschild prijkt als verwijzing naar Maria inmiddels een zilveren lelie die geplaatst is tussen drie zilveren schuinkruisjes.

  • Bisschop Liesen stelt nieuwe diocesane onderscheiding in
    Publicatiedatum: 18 Februari 2016
    Mgr. Liesen heeft een diocesane onderscheiding ingesteld voor het bisdom van Breda. De onderscheiding is bedoeld voor degenen die zich in het bisdom verdienstelijk hebben gemaakt en die niet direct in aanmerking komen voor een pauselijke onderscheiding.

De heer en mevrouw Bouwmeester en Mgr. Liesen.

 

Andere berichten