Bisschop Liesen ontvangt jubilarissen

26 september 2012

Bisschop Liesen en vicaris-generaal Schoenmakers ontvingen op dinsdag 25 september degenen die dit jaar hun gouden priesterjubileum vierden. De ontvangst vond plaats op Centrum Bovendonk te Hoeven.

“Het bisdom ontvangt jaarlijks in september de gouden priesterjubilarissen,” vertelt vicaris-generaal Schoenmakers. Het gaat dan om die priesters die in het bisdom werkzaam zijn of zijn geweest. We ontmoeten elkaar tijdens een diner. Dit jaar waren bisschop Muskens, F. Spanjers mhm, J. Brooijmans en T. Willemse aanwezig.”

Bisschop Liesen feliciteerde de aanwezigen met hun jubileum. Hij bedankte hen voor hun werk en de assistenties die ze nog verlenen. Hij wenste allen een goede verdere tijd.

 

Andere berichten