Bisschop Liesen loopt Kruisweg met leerlingen Markland College Oudenbosch

3 april 2015

Op Goede Vrijdag 3 april liepen leerlingen van 5 vwo van het Markland College Oudenbosch samen met bisschop Liesen de Kruisweg in de basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch. De bijzondere les voor het vak levensbeschouwing kwam tot stand op uitnodiging van docent levensbeschouwing Pieter van Stiphout.

(Foto: R. Mangold)

Lopend in de basiliek en kijkend naar de staties van de Kruisweg, kregen de leerlingen in totaal 16 vragen voorgelegd waarmee het lijden en sterven van Jezus Christus vertaald werd naar 2015, zoals: “Hoe vaak zie je niet mensen die weten welke ellende ze zichzelf op de hals halen, maar toch blijven strijden voor het goede? Geef een voorbeeld.” En: “Hoe vaak zie je niet dat onschuldige mensen worden veroordeeld in hun omgeving? Geef een voorbeeld.”

De vragen werden gerelateerd aan de 14 staties van de weg die Jezus liep na zijn veroordeling tot aan de dood aan het kruis. De bisschop stond met de leerlingen stil bij het lijden in de wereld en de betekenis van het lijden van Jezus Christus. De opdracht van de leerlingen rond de afbeeldingen van de Kruisweg in de basiliek mondde uit in een korte presentatie van de groepen.

(Foto: R. Mangold)

De Kruisweg
Het bidden van de Kruisweg is een oud gebruik. In Jeruzalem, de stad waar Jezus zijn lijden moest ondergaan, ontstond al vroeg het gebruik om de weg te lopen die Jezus ook daadwerkelijk gegaan is. In de loop van de tijd ontstond het gebruik om de verschillende momenten van het lijden van Jezus ook in de eigen kerk of eigen omgeving af te beelden. Op Goede Vrijdag wordt de Kruisweg wereldwijd gebeden door parochies en religieuze gemeenschappen.

Het bisdom van Breda plaatste een film op YouTube die laat zien hoe het bidden van de Kruisweg gaat. Gelovigen lopen de Kruisweg om oog in oog te staan met het lijden dat de Heer heeft ondergaan om de mensen te redden. Tegelijkertijd ervaren mensen in het lopen van die Kruisweg dat de Heer ook een stuk van hun lijden met zich meedraagt.

 

Andere berichten