Bisschop Liesen: ‘Hier mag je je armoede onder ogen zien’

16 mei 2018

“Mensen kwamen naar Banneux voor gebed in het besef dat Maria het ook over hen heeft als ze zich de ‘Maagd van de Armen’ noemt.” Op zondag 13 mei was bisschop Liesen hoofdcelebrant in de internationale mis in Banneux. Normaliter reist de bisschop mee met pelgrims uit het eigen bisdom. Maar dit jaar was anders. De bisschop nam op verzoek van de landelijke coördinatoren deel aan de bedevaarten naar Banneux met pelgrims uit het bisdom ’s-Hertogenbosch en het bisdom Rotterdam. Dit was precies een week nadat de pelgrims uit het Bisdom Breda hun pelgrimage naar Banneux hadden gemaakt, op 6 mei.

De groep Nederlandse pelgrims bestond uit ruim 100 mensen. “De internationale mis werd ook gekleurd door de aanwezigheid van 5.000 Vietnamese pelgrims die hun jaarlijkse bedevaart vanuit Nederland, België en Duitsland maakten,” vertelt de bisschop die spreekt van een “betrokken” dag in dubbele zin. “Het weer was wat betrokken, het was een bewolkte dag. Maar wat vooral opviel was de betrokkenheid van de mensen op elkaar. Vrijwilligers hielpen mensen in een rolstoel en de sfeer was bijzonder goed.”

Tijdens de internationale hoogmis preekte de bisschop vanuit de evangelielezing (Johannes 17, 11b-19) over gebed en armoede. “Wat bidden betreft, is het goed om een woord in herinnering te roepen dat Jezus helemaal aan het begin van zijn openbare optreden. Hij gaf toen een soort programma in acht punten, en het eerste punt was: ‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ (Matteüs 5, 3). Alleen de mens die zijn eigen geest ontruimt, leeg maakt, heeft plaats voor de Geest van God. Alleen de mens die bidt, die eerlijk zijn of haar eigen armoede onder ogen ziet, die schept ruimte voor God en ontvangt de rijkdom van God.”

‘Biddende mensen zijn zoals Jezus’
“Is dat het niet wat Jezus bij zijn laatste gebed in de bovenzaal voor ogen stond: dat wij die zijn woorden aannemen en geloven in God en het eeuwige leven, dat wij biddende mensen zouden zijn? Verbonden met Jezus in gebed en in het ontvangen van de sacramenten? Dat wij zouden leven vanuit ons geloof in de Vader die Jezus ons bekend had gemaakt? Biddende mensen zijn zoals Jezus: eenvoudig en eerlijk, tegelijk bij de Vader en bij de medemensen. Dat vraagt een grote armoede van geest, eenvoud en eerlijkheid.”

“Biddende mensen zijn mensen die houden van God en van medemensen. Als je werkelijk wil bidden, wees dan zo eerlijk om de haat in je hart los te laten en de liefde voor God en de anderen toe te laten. Als je echt wil bidden, schep dan ruimte in je hart voor Gods Heilige Geest. Als je je onzeker voelt over hoe dat moet, kijk dan – zeker in deze meimaand – naar Maria, naar de Maagd der Armen. Zij was er ook bij toen de eerste leerlingen in de bovenzaal kwamen bidden. Wij zijn misschien geneigd te denken dat Maria dat niet nodig had – dat kan wel zo zijn -, maar de anderen hadden haar gebed en voorbeeld wel nodig. Zij weet wat het is om door de Heilige Geest overschaduwd te worden en om arm van geest te zijn. En door haar gebed wordt het bidden van de Kerk, van ons, zuiverder, eerlijker en wordt het verhoord.”

“Hier in Banneux mag je je armoede onder ogen zien. Toen de heilige paus Johannes Paulus II op 21 mei 1985 hier op bedevaart was zei hij: ‘De armen van vandaag – en men kan op velerlei wijze arm zijn – voelen zich thuis in Banneux. Zij komen naar hier om sterkte, moed, hoop en ontmoeting met God te zoeken in hun beproevingen.’ Dat wens ik voor onze eucharistieviering: dat wij eenvoudig en eerlijk op voorspraak van Maria tot God bidden met liefde in ons hart, klaar om Gods komst af te wachten.”

Pelgrims in Banneux. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten