Bisschop Liesen: “Het christelijke huwelijk is rijk aan betekenis” (Bisdommagazine)

12 december 2014

“Er was een tijd waarin de kerkelijke praktijk bekend en het rooms-katholieke geloof verondersteld kon worden, maar in de huidige tijd moet het opnieuw voorgesteld worden. Dat vraagt om een nieuwe taal, een nieuwe manier om te spreken over mensen en over het evangelie en de navolging van Christus in de Kerk.” Dit schrijft bisschop Liesen in het nieuwe Magazine van het bisdom van Breda.

Het Magazine heeft als thema ‘Huwelijk en gezin: Bisschoppensynode over het gezin’. De Bisschoppensynode van 2014 wordt eind volgend jaar gevolgd door een tweede Bisschoppensynode. Het Magazine legt het onder meer het synodale proces uit.

Liefde en trouw
“Christendom betekent dat God de afstand overbrugt en ons tegemoet komt,” schrijft de bisschop in zijn bijdrage. “In de onvoorwaardelijke liefde van God, die zichzelf geeft, ontdekt een mens zijn/haar echte waardigheid en vindt zo vaste grond onder de voeten om een bestaan op te bouwen. De manier waarop God met mensen omgaat en een brug bouwt naar ons, is weerspiegeld in het christelijk huwelijk.”

Het christelijke huwelijk is rijk aan betekenis, maar het schrikt tegenwoordig soms jongeren af. “Velen die gescheiden zijn, hebben dat niet gewild of gezocht. De pijn daarover is vaak heel groot. Jongeren vragen zich af: kun je werkelijk je hele leven met een andere persoon doorbrengen? Wat ze om zich heen zien lijkt iets anders te leren. Niet voor niets dat het Einddocument van de bisschoppensynode steun uitspreekt voor gezinnen die hun huwelijk in liefde en trouw beleven, als een gave en een opgave.”

De praktijk van het gezinspastoraat
Het Magazine gaat in een aantal artikelen in op de praktijk van het gezinspastoraat. Zo komt de KinderKaravaan langs uit de Bernardusparochie (regio Oudenbosch), waar eucharistievieringen voor jonge gezinnen zijn opgezet. De Gemeenschap Chemin Neuf in Oosterhout ondersteunt echtparen en gezinnen. En in een bijdrage van Brechje Loenen komen verschillende projecten aan bod rond rond huwelijk en gezin.

Getuigenis van geloof en liefde
In een aantal verdiepende achtergrondartikelen wordt ingegaan op het synodale proces. “Als het gezin door de Kerk een huiskerk wordt genoemd, dan verwijst dat naar dit geheim van Gods liefde die in het gezin op een meer dan gewone manier een plaats heeft,” schrijft dr. Lambert Hendriks in het openingsartikel. “Vanuit een oprecht getuigenis binnen de Kerk van geloof en liefde, kunnen ook jongeren weer de schoonheid van het christelijke huwelijk en van kinderen ontdekken. Iets dat ze nu door slechte ervaringen of onzekerheid vaak niet aandurven.”

Waarheidsvinding
Heel veel mensen hebben de recente synode in Rome over het gezin met interesse gevolgd. In een bijdrage getiteld ‘Waarheidsvinding in de katholieke geloofsgemeenschap’ gaat dr. Kees van Vliet in op de vraag: hoe komt de Rooms-Katholieke Kerk tot haar visie, tot haar leer en tot een evenwichtige formulering ervan? Hij schrijft: “Door een juist samenspel van vele personen en door rekening te houden met vele factoren tracht de Kerk […] dieper door te dringen in Gods waarheid, in de heilswaarheid, en is zij beter in staat haar leer genuanceerd te verwoorden en er pastoraal mee om te gaan. Spanningen zullen bij de waarheidsvinding soms moeilijk te vermijden zijn, maar zijn legitiem zo lang zij uitdrukking zijn van een dieper groeien in het verstaan van Christus, die zich de weg, de waarheid en het leven noemt (Johannes 14, 6).”

Gebed voor gezinnen
De middenpagina’s bevatten het gebed dat paus Franciscus aanreikte vanwege de bisschoppensynode. Hiermee vraagt de paus aandacht voor de miljoenen gezinnen die op de vlucht zijn geslagen voor honger, oorlog en andere ernstige gevaren.

Gratis exemplaren voor parochies
Parochies in het bisdom van Breda kunnen gratis extra exemplaren van het Magazine bestellen. Neem hiervoor, of voor een persoonlijk abonnement, contact op met Monique van Delft: E mvdelft@bisdombreda.nl, T 076 5223444 (ochtenden).

 

Andere berichten