Bisschop Liesen: ‘Gebed is bepalend voor wie wij zijn’. Bijeenkomst met pastorale beroepskrachten over het Jaar van het Gebed

3 september 2014

De periode van 18 oktober 2014 tot en met 31 mei 2015 staat in het bisdom Breda in het teken van het Jaar van het Gebed. Het jaar begint met de diocesane bedevaart naar Polen en eindigt op 31 mei met een viering in de Noord-Brabantse bedevaartplaats Zegge.

Het bisdom verzorgde op dinsdag 2 september een voorbereidende bijeenkomst voor de pastorale beroepskrachten in Centrum Bovendonk te Hoeven. Bisschop Liesen stond in zijn openingswoord stil bij de achtergronden van dit jaar. Het gebed is bepalend voor wie wij zijn, aldus de bisschop. Het leven van de Kerk staat de komende jaren sterk onder druk. Identiteitsbepalende structuren, zoals parochies, zijn in beweging. Oude kernen worden samengevoegd en bouwen aan hun vitaliteit. Van gelovigen wordt een sterke identiteit gevraagd. Het gebed hoort hier wezenlijk bij.

Bisschop Liesen stond vervolgens stil bij de structuur van het christelijk gebed. Dit verschilt van het algemeen menselijk verlangen naar wat een mens overstijgt en waarbij mensen vanuit eigen kracht “de hemel” trachten te bereiken. Het christelijk gebed wordt gekenmerkt door openheid voor Hem die vanuit de hemel is neergedaald. Er is spraken van dialoog, van een relatie, gebaseerd op het feit dat God met de mens een gesprek is aangegaan.

Na de inleiding van de bisschop gingen de pastorale beroepskrachten aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen en de mogelijkheden in het Jaar van het Gebed. Dit deel werd geleid door bisdommedewerker Martina Meul. De verschillende ideeën werden in het plenaire gedeelte uitgewisseld.

De secretaris-generaal van het bisdom Breda, Ben Hartmann, belichtte kort wat het bisdom zelf gaat doen. Onder meer zullen tijdens de bedevaart interviews met deelnemers gemaakt worden voor korte catechetische films die het bisdom gedurende het Jaar van het Gebed op YouTube zal publiceren. In het najaar zal Omroep RKK in de zendtijd van het Geloofsgesprek aandacht besteden aan de bisdombedevaart, voorafgaand aan de uitzending van de eucharistieviering op zondag. Ook zal er bijvoorbeeld een bisdommagazine verschijnen dat als ondersteunend materiaal kan dienen.

 

Andere berichten