Bisschop Liesen en de opening van de meimaand in Zegge

8 mei 2019

Meimaand is Mariamaand en dat is in het Bisdom Breda vooral tastbaar in Zegge, waar Maria op een bijzondere wijze vereerd wordt. In de hele meimaand is het een komen en gaan van pelgrims in dit anders zo rustige dorp. Helen van Oosterhout kijkt tevreden terug op de eerste zondag. “De kop is eraf,” vertelt ze, onder het genot van een kop koffie in café Kerkzicht.

“De drie vieringen zijn goed bezocht.” Helen vervult in de parochiekern Maria Boodschap in Zegge verschillende functies, waaronder het voorzitterschap van de Werkgroep Mariavieringen. “De meimaand is voor ons een drukke tijd,” vertelt ze. De meimaand begon met de openingsviering op 1 mei, waarbij het hele pastorale team aanwezig was. Ook Bevrijdingsdag werd gevierd. “De bevrijdingsviering was erg mooi,” vertelt Helen van Oosterhout. “Tonny Sedée uit Sprundel zong het Ave Maria. Het was hartverwarmend.”

Helen: “De komende weken gaat het als maar door. Vooral voor de kosters is het veel werk. Zij zijn elke zondag in de meimaand vanaf 5.00 uur in touw.” Helen blikt vooruit op de komende weken. “Er komen verschillende koren. Op zondag 12 mei zingt het Moeder Godskoor uit Roosendaal om 10.00 uur en op Hemelvaart om 10.00 uur het Basiliekkoor uit Oudenbosch. Beide koren vieren dit jaar een jubileum. Op 31 mei sluit bisschop Van den Hende, volgens de inmiddels gegroeide traditie, de meimaand af.”

Op zondag 5 mei 2019 pelgrimeerde bisschop Liesen naar Zegge. De bisschop celebreerde op deze eerste zondag van de meimaand de hoogmis om 10.00 uur. Diaken Van Steenoven verleende liturgische assistentie. In deze viering was de inmiddels gegroeide samenwerking merkbaar tussen de Franciscusparochie in de gemeente Rucphen en het samenwerkingsverband Zundert. Een koor dat bestond uit zangers en zangeressen uit Zegge en Wernhout, onder leiding van Marco Buijs, ondersteunde de liturgie met gezang. Dit in goede samenwerking met de harmonie Sint Cecilia uit Zegge, waarvan Djuri den Tuinder de dirigent is.

(Foto: Ramon Mangold)

In de viering kwamen drie sporen samen. Het is meimaand, de Kerk leeft in de Paastijd en op 5 mei viert Nederland bevrijdingsdag. Na de eucharistieviering speelde de harmonie dan ook het Wilhelmus. In zijn openingswoord benadrukte de bisschop het belang van vrijheid. Maria is in vrijheid op de uitnodiging van God ingegaan om de Moeder van de Heer te worden. In vrijheid is Jezus naar Jeruzalem gegaan en ook de pelgrims in Zegge zijn als vrije en gelovige mensen samengekomen.

In de homilie stond de bisschop stil bij het evangelie van de zondag, dat vertelt over de verschijning van Jezus aan het meer van Galilea. In dit evangelie spelen drie elementen een belangrijke rol: vis, vuur en brood. De vis verwijst naar het vroegere beroep van de apostelen. Zij waren vissers. Op dezelfde plek als waar Hij nu verscheen, had Hij hen drie jaar eerder geroepen en tot vissers van mensen gemaakt. Toen de apostelen op bevel van Jezus het net aan de andere kant uitwierpen, vingen ze overvloedig vis. Desondanks scheurde het net niet. De bisschop legde een verband met de lijfrok van de Heer, die ook niet scheurde. Deze lijfrok is in de bijbelse symboliek het teken van de ene Kerk. De familie van God omvat alle mensen die in de Heer geloven. Deze familie heeft ook een Moeder. Dit is Maria, aldus de bisschop in zijn homilie. Wij vormen één gezin met haar.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten