Bisschop Liesen: De wereldkerk is de familie van God

7 december 2016

“God heeft de mensen niet geschapen als marionetten die aan touwtjes hangen, maar hun een vrije wil gegeven. In alle vrijheid mogen de mensen meedoen met God. Wij mogen de blik van Jezus overnemen.” Dit zei bisschop Liesen op zaterdag 26 november. De bisschop hield die dag twee lezingen op de manifestatie ‘Ontmoet de wereldkerk’ te Hilversum. De rooms-katholieke organisatie Kerk in Nood organiseerde deze bijeenkomst.

Bisschop Liesen sprak in zijn voordrachten in over de wereldkerk vanuit de heilige Schrift. “Jezus Christus leert zijn leerlingen te kijken met zijn ogen. Hij ziet alle gedoopten als zijn broeders en zusters. Zij vervullen de wil van God. De wereldkerk is de familie van God. Wij zijn geroepen lid van deze familie te zijn.”

Jezus Christus leefde in een nauwe band met zijn Vader. Vanuit dit intieme contact met God ontstond de Kerk. Vanaf het begin van zijn optreden waren er mensen bij Hem. Zelf riep Jezus Christus twaalf leerlingen om Hem te vergezellen en in zijn naam te prediken en duivels uit te drijven. Deze leerlingen deelden in zijn leven. Er bestond een duidelijke interactie tussen Jezus Christus en hen. Er gebeurde iets met hen. Jezus Christus en zijn leerlingen vormden een nieuwe familie.

Jezus heeft dit gewild. Door het sacrament van het doopsel zijn we daadwerkelijk met Hem verbonden en we bestaan in Hem. Als we met Hem verbonden zijn, kunnen we erop uit trekken en boze geesten verdrijven. Dat kan alleen als we beschikken over een sterkere macht dan deze boze geesten. Jezus schonk zijn leerlingen bij zijn sterven de heilige Geest. De Kerk is de vrucht van het werk van de heilige Geest. De Drie-eenheid staat aan het begin van de Kerk.

Andere berichten