Bisschop Liesen brengt werkbezoek aan Vincentius vereniging Breda e.o.

23 januari 2013

Op vrijdag 18 januari bracht bisschop Liesen een diaconaal werkbezoek aan de Vincentius vereniging Breda. Het werkbezoek stond in het teken van de dienst aan de naaste en het lenigen van concrete noden.

Tijdens een diaconaal werkbezoek informeert de bisschop zich met zijn staf op locatie over een bepaalde problematiek. De voorzitter van de Vincentius vereniging mevrouw Cis Heerkens heette de bisschop en zijn medewerkers welkom.

Voorzitter van de Vincentius verenigng mw. Cis Heerkens schenkt koffie en thee. (Foto: R. Mangold)

De Vincentius Vereniging Breda zet zich in om geld bijeen te brengen voor hulp in Breda en omgeving en ter ondersteuning van projecten elders ter wereld. Dit gebeurt door het ophalen, sorteren en eventueel repareren van kleding, boeken en huisraad. De spullen worden verkocht in de eigen Vincentius winkel, Koele Mei 2 in Breda (wijk Doornbos).

Hulpverlening van mens tot mens
Martien van Bakel, bestuurslid, lichtte de geschiedenis van de Vincentius vereniging in Breda en omgeving toe: “De Vincentius vereniging ontstond in 1833 in Parijs, tijdens de industriële revolutie, als een directe hulpverlening van mens tot mens. In 1846 werd de vereniging opgericht in Nederland en al snel, vier jaar later in 1850, werd de afdeling Breda opgericht. Armoede was een gebruikelijk verschijnsel. De Vincentius vereniging was een katholiek lekeninitiatief om hulp te verlenen.” Dat betekende directe betrokkenheid van de mensen die zich voor de vereniging inzetten. “Ik heb nog meegemaakt dat bij de wekelijkse vergadering van het bestuur een collecte werd gehouden. Dat was dan het budget dat die week te besteden was voor de armenzorg.”

Rondleiding: de ruimte waar kleding wordt gesorteerd. (Foto: R. Mangold)

De Vincentius vereniging heeft in die 165 jaar velerlei activiteiten ontplooid ten behoeve van de zorg voor armen. Daarbij was er ook er aandacht voor kinderen en wezen, en de opvang van jongeren. “Al rond 1900 werd er oud papier opgehaald en er werden loterijen gehouden,” aldus Van Bakel, die in de loop der jaren vele taken verrichtte binnen de vereniging.

‘Er zijn altijd mensen die in problemen komen’
De hoofddoelstelling was en is: hulpverlening. Daarin veranderde in de loop der jaren het een en ander, onder meer door de veranderende rol van de overheid en het ontstaan van de verzorgingsstaat. Martien van Bakel: “We hebben lange tijd gedacht: er is geen armoede meer in Nederland. Maar niets blijkt minder waar. Er zullen altijd armen zijn en blijven. Ik loop nou 25 jaar mee. Of het nou door eigen schuld is of door domme pech, of omdat het mensen niet lukt om hun geld te beheren, er zijn altijd mensen die in problemen komen.”

“We proberen om wat er in Breda misgaat te verhelpen. Ik realiseer me dat we af en toe bedonderd worden, maar dat voorkom je nooit helemaal. Sowieso komen hier geen mensen die veel hebben. En beter tien keer iets te veel weggeven dan één keer iets niet geven aan iemand die het nodig heeft.”

Rondleiding: verkoop van servies en meubels. (Foto: R. Mangold)

Hulpverlening
Gerrit Pouw, bestuurslid van de Vincentius vereniging, ondersteunt mensen die schulden hebben. Hij schetste de hulpvragen die de Vincentius vereniging bereiken. Pouw gaf aan dat er wordt samengewerkt met de professionals van het maatschappelijk werk, en vertelde over budgetcoaches die met de mensen om de keukentafel gaan zitten. “Maar we zien in toenemende mate jongeren in de problemen komen. Met de huidige dienstverbanden hebben ze steeds minder vaak vast werk, en als je contract wordt opgezegd moet je wel je huur betalen. De sociale voorzieningen van de overheid komen vaak pas na enkele weken op gang en als er dan geen reserves zijn in het gezin, komen mensen in de problemen.”

Pouw wees erop dat de Vincentius vereniging daarom vrijwilligers zoekt die een ‘buddy’ kunnen zijn voor mensen in deze situatie. “Er zijn ‘buddies’ nodig, niet zozeer voor het boekhoudkundige plaatje, maar meer om met de mensen op te trekken,” aldus Pouw, die voor de inzet van de Vincentius vereniging signaleerde: “Het hart is in heel veel situaties niet meer te vinden. Dat is hier wel.”

Historische wortels én actuele opdracht
In het onderlinge gesprek werd uitgewisseld over de raakvlakken tussen de Vincentius vereniging en katholieke parochies en caritasinstellingen. Beide delen historische wortels én de actuele opdracht van dienst aan de naaste.

(Foto: R. Mangold)

Gesprek en rondleiding
Daarna vertelden enkele jongere vrijwilligers over hun werk voor de vereniging: Marco (sorteren ijzer), Maarten (sorteren en prijzen kleding), Tjeerd (kassa en inrichting winkel), Marieke (boeken, kassa, Sinterklaasactiviteit voor de kinderen en andere activiteiten). Zij leidden de bisschop en de andere gasten tot slot rond door het gebouw van de Vincentius en de ruimtes van de Vincentius winkel.

Voor de bisschop gaat de winkel nog even open. (Foto: R. Mangold)

De diaconale werkbezoeken worden financieel mede mogelijk gemaakt door Skan-fonds www.skanfonds.nl

 

Andere berichten