Bisschop Liesen bezoekt Zuiderhout

4 oktober 2012

Op vrijdag 28 september bracht bisschop Liesen een bezoek aan de religieuzen van Woonzorgcentrum Zuiderhout te Teteringen.

“De uitnodiging ging uit van de kloosterlingen van dit Woonzorgcentrum,” vertelt pater Cees Maas, vice-provinciaal van de missionarissen van het Goddelijk Woord en rector van de communiteit van deze congregatie in Zuiderhout. “Het was echt een kennismakingsbezoek.”

De bisschop celebreerde de eucharistie. Nadien volgde een ontmoeting in de aula van het verzorgingshuis, de Bieënkorf. “We hebben de powerpoint laten zien die we gebruiken voor de Open Kloosterdagen,” vertelt pater Maas. “Omdat het om een wederzijdse kennismaking ging, hebben we deze voor de gelegenheid aangevuld met enige gegevens over de bisschop, zoals zijn curriculum vitae en zijn wapenspreuk. Na deze powerpoint vertelde de bisschop iets over zichzelf en ging hij in op de toekomst van de Kerk. Hij benadrukte dat de Kerk primair een geschenk van God is en hij nodigde de religieuzen uit dit biddend samen te beleven,” vertelt pater Maas. De ochtend is besloten met een informele ontmoeting en een gezamenlijke maaltijd.

Pater Maas merkt op dat de bisschop goed is ingevoerd in de wereld van de religieuzen. “Na het overlijden van de pater Penning de Vries sj, destijds spirituaal van het grootseminarie Rolduc, in 1995, heeft hij contacten rondom diens retraite-werk overgenomen. Op deze manier is hij in contact gekomen met de dienaressen van de heilige Geest van de altijddurende aanbidding. Zij zijn beter bekend als de roze zusters,” zegt pater Maas. “Deze behoren tot onze missionaire familie.”

In het Woonzorgcentrum Zuiderhout te Teteringen leven ongeveer 90 religieuzen van diverse ordes en congregaties. Onder hen zijn benedictijnen, benedictinessen, missionarissen van de Heilige Familie, paters van Scheut, missionarissen van het Goddelijk Woord, paters van de H.H. Harten, dominicanessen van Bethanië en enkele franciscanessen.

 

Andere berichten