Bisschop Liesen bezoekt zorginstelling ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen

30 augustus 2017

“Het contact met de kwetsbare oude mens verandert je en doet iets met je. Er wordt iets goeds in je naar boven gehaald door wat je mag doen voor je medemens.” Dit zegt bisschop Liesen bij het werkbezoek dat hij op maandag 28 augustus brengt aan ZorgSaam, de Blaauwe Hoeve, in Hulst.

De bisschop wordt welkom geheten door de heer Van der Maas van de Raad van Bestuur en heeft ontmoetingen met cliënten en vrijwilligers. De ontmoeting met vrijwilligers vindt plaats in de kapel op het terrein. Het is een grote groep vrijwilligers, die zich inzet op deze en andere locaties van ZorgSaam. De kapel zelf is een erfenis van zusters Franciscanessen. Ooit waren er vijftien zusters werkzaam in de instelling. Daarnaast werkten er ook zusters in het ziekenhuis. Diaken Kees van Geloof, die de bisschop samen met pastoraal werkster Henny de Koning deze dag rondleidt, is dankbaar voor de kapel en voor de ruimte, tijd en geld die de organisatie beschikbaar stelt voor de geestelijke zorg. Lid van de Raad van Bestuur, de heer Van der Maas, geeft aan dat de kapel veel bewoners, familie en mensen uit de buurt trekt.

Hij ontvangt de bisschop samen met de heer Bakker, specialist ouderengeneeskunde en medisch manager cluster kortdurende zorg. Zij vertellen over de Blaauwe Hoeve als onderdeel van ZorgSaam. De organisatie is in heel Zeeuws-Vlaanderen actief op het gebied van thuiszorg en ouderenzorg en heeft ook een ziekenhuis. Op de locatie de Blaauwe Hoeve wordt zorg verleend aan mensen met een lichamelijke beperking en mensen met dementie. Er is een seniorenkliniek voor mensen die herstellen van een operatie voordat ze weer naar huis kunnen en een hospice.

Zeeuws-Vlaanderen is relatief dunbevolkt. Het is karakteristiek voor de regio. Het is het mooie van de regio, vertelt de heer Van der Maas, en aan de andere kant geeft het ook uitdagingen. ZorgSaam moet zorg verlenen met relatief kleine ‘volumes’ cliënten. Daarnaast is er een krapte op de arbeidsmarkt. Jongeren verhuizen voor hun studie naar elders en keren dan vaak niet meer terug. Daarom is het belangrijk om mensen te motiveren voor de zorg. Ook neemt bij ZorgSaam, net als elders, de werkdruk toe door het overheidsbeleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat betekent dat de zorgbehoefte van mensen die naar de instelling komen groter is dan voorheen.

Mgr. Liesen ontmoet bewoners tijdens hun gymoefeningen. (Foto: beeld uit de video die katholiekleven.nl maakt over het werkbezoek)

Zorg voor oude mensen
Tijdens het werkbezoek is er een rondleiding over het terrein met in de ‘hoofdstraat’ de kapel, een brasserie, een kapper, verschillende appartementen en werkruimtes. Daarachter liggen nog enkele straten, met laagbouw en huisjes. Er zijn veel voorzieningen en er zijn vrijwilligers beschikbaar om bewoners te helpen om van a naar b te komen op het terrein.

In de afsluitende ontmoeting met de vrijwilligers in de kapel wordt gebeden. Een vrijwilligster ontsteekt zeven kaarsen, waarbij voorbeden worden uitgesproken. Om oog en oor voor mensen in deze wereld die kwetsbaar zijn, om moed en kracht voor de bewoners, om geloof in God, uit dank en waardering voor de collega’s in de zorg en uit dankbaarheid voor het bezoek van de bisschop. De bisschop legt kort uit hoe het werkbezoek een vervolg is op een Antonius Academie, waar diaken Van Geloof een van de deelnemers was. Bisschop Liesen: “We zijn als bisdom echt bezorgd over belangrijke aspecten van de maatschappij, zoals de zorg voor oude mensen.” De bisschop vertelt hoe hij als 16-jarige een vakantiebaan had in een zorginstelling en daar zag wat je zelf ontvangt als je voor een ander zorgt. “Dat heb ik ook vandaag gezien. En daarin licht iets op van wat het betekent om christen te zijn. Als je niet zelf in het middelpunt staat, maar die ander, gebeurt er iets met je. Dan kan het beste in je naar boven komen. Elke dag die je zo mag doorbrengen, is een stukje van je leven waarin je gewerkt hebt aan groei. Dat heb ik hier mogen beleven.”

Gebedsmoment in de kapel. (Foto: beeld uit de video die katholiekleven.nl maakt)

Aan de heer Van der Maas overhandigt de bisschop tot slot een beeld van de barmhartige Samaritaan. Het is een replica van het beeld dat in de tuin van de basiliek van Hulst staat, als blijvende herinnering aan het heilig jaar van de barmhartigheid (2015-2016). Bisschop Liesen: “Het beeld laat zien hoe de barmhartige Samaritaan zich bekommert om de gewonde reiziger, die een vreemdeling was. Christus vertelt die parabel als een voorbeeld om na te volgen.” En tegen de vrijwilligers: “Misschien ziet u uzelf niet zo, maar het is wel wat u doet.” De bisschop sluit af met gebed en zegent de aanwezigen. De middag wordt daarna afgesloten met een hapje en een drankje in de brasserie.

Aan het werkbezoek van bisschop Liesen namen ook deel vanuit het bisdom vicaris P. Verbeek, B. van Geffen (bisschoppelijk gedelegeerde voor de zorg) en N. Weinberg (Sint Franciscuscentrum). Vanuit de parochie namen deel pastoor W. Wiertz (pastoor van de parochies in Zeeuws-Vlaanderen) en C. van Tiggelen (vice-voorzitter parochiebestuur Maria Sterre der Zee). Communicatieregisseur D. van Roosendaal begeleidde een video van katholiekleven.nl. Deze komt binnenkort beschikbaar.

 

Andere berichten