Bisschop Liesen bezoekt RK basisschool De Jacinta

17 november 2015

Vanwege de Week van het Katholiek Onderwijs (9 tot en met 13 november) bezocht bisschop Liesen op vrijdag 13 november samen met Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs, de RK Basisschool Jacinta te Breda.

De bisschop woonde bij drie leerkrachten een korte les bij, in de onderbouw, middenbouw, en in de bovenbouw.

In de onderbouw vertelde de juf het verhaal van Sint Maarten, de ridder die zijn mantel deelde met een arme bedelaar. De persoon van Sint Maarten stond centraal in de Week van het Katholiek Onderwijs, die als thema had ‘Kiezen voor elkaar’. De naamdag van Sint Maarten wordt op 11 november gevierd. In de lesmethode Trefwoord stond het verhaal over Sint Maarten passend in het teken van het thema ‘Delen’. Een kleuter, verkleed als stoere ridder, kreeg de hoofdrol in het rollenspel dat daarna werd opgevoerd.

Martina Meul: “In de middenbouw vertelden kinderen wat hun eigen ervaringen waren met de methode Trefwoord. Er werd gesproken over andere godsdiensten en culturen en de kinderen vonden dat Trefwoord hen veel leerde over hoe het vroeger was en hoe het nu is.” De kinderen konden ook vragen stellen aan de bisschop. Er werd gevraagd hoe zijn dag eruit ziet, of hij het niet jammer vindt dat hij geen gezin heeft, en wat de betekenis is van een askruisje.

De kinderen van de bovenbouw zongen enkele liederen van Trefwoord. Elke week biedt deze methode een lied aan dat een samenvatting is van het thema. Martina Meul: “De kinderen zongen de bisschop enthousiast toe. Aan zangtalent bleek er op deze school zeker geen gebrek.”

Na deze lesmomenten sprak de bisschop met de heer Frank van Esch, voorzitter College van Bestuur. Daarbij kwamen de godsdienstlessen op school alsook de relatie school-parochie aan bod. De heer Van Esch gaf enkele concrete voorbeelden van hoe men de katholieke identiteit vormgeeft. De bisschop beaamde het belang daarvan en benadrukte dat in het katholiek onderwijs elke mens meetelt, en dat de totale mens aandacht en vorming krijgt. Een katholieke school mag dat elke dag opnieuw in de praktijk brengen.

 

Andere berichten