Bisschop Liesen bezoekt Meersel-Dreef

29 mei 2012

Op vrijdag 25 mei 2012 celebreerde bisschop Liesen de eucharistieviering in Meersel-Dreef voor de Zeeuwse afdeling van de Katholieke Bond van Ouderen. Het was een zonovergoten middag zodat de eucharistieviering gevierd kon worden bij de Mariagrot in het Mariapark tegenover het kapucijnerklooster.

De bedevaart van de ouderen
Elk jaar, in de maand mei, gaan de ouderen op bedevaart naar een plaats waar Maria vereerd wordt. Nu al voor de derde keer naar Meersel-Dreef. “Tot voor enkele jaren geleden gingen we naar het Vlaamse Lourdes, naar Oostakker in de omgeving van Gent maar sinds enkele jaren naar Meersel-Dreef,” vertelt Wim Jansen, de voorzitter van de KBO-Middelburg.
“Het is voor ons een echte dagbedevaart. We vertrokken al in de ochtend. De groep uit Zeeuws-Vlaanderen kwam via Antwerpen en wij, de groep van de eilanden reisden via Breda. Rond 12.00 uur kwamen we aan en genoten van een heerlijke koffiemaaltijd. Daarna volgde de Maria-Ommegang en daarna de eucharistieviering. Na de mis baden we samen de kruisweg en dronken we nog een kop koffie met een appelflap.”

Kennismaking met de bisschop
“In de preek stond de bisschop stil bij de liefde van God voor ons. Hij belichtte de plaats van Maria in deze relatie. Het geheel vond plaats in een warme, hartelijke en ook devote sfeer,” zegt Jansen. “De bisschop is na de eucharistieviering gebleven en bad met ons de kruisweg." Onder de koffie met appelflap kon iedereen persoonlijk kennis met de bisschop maken. "De bedevaart is goed bevallen," aldus Jansen, "en voor herhaling vatbaar."

Lourdes van de Noorderkempen
Meersel-Dreef wordt ook wel het Lourdes van de Noorderkempen genoemd. De oorsprong van de communiteit ligt kort na de tachtigjarige oorlog. De Baronie van Breda behoorde na de Vrede van Münster in 1648 bij de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden. Het katholieke geloof kon niet meer in vrijheid beleefd worden. Paters en priesters moesten het gebied verlaten.
Nu waren in Breda al sinds 1625 de kapucijnen actief. Zij waren in korte tijd zeer geliefd geworden als predikanten en zielzorgers. De bevolking van Breda wilde hen niet missen. Enige vooraanstaande Bredanaars konden net over de grens een stuk land kopen om daar een kapucijnerklooster te bouwen. Vanaf dat moment bevinden de kapucijnen zich, met enkele onderbrekingen, in Meersel-Dreef.

Het Mariapark
In het bos aan de overzijde van het klooster werd Maria vurig vereerd. In 1882 bouwde men daar een Lourdesgrotje. Op 11 december 1894 vertrok de kapucijn Baptist van Rutten, geboortig uit Meerle naar India voor een visitatiereis. Op de Middellandse Zee belandde hij in een hevige storm. Hij beloofde Maria, wanneer hij veilig in India aan zou komen daar een Mariagrot te bouwen. Van Rutten overleefde de storm. Door tegenstand van de lokale bevolking kon de Mariagrot niet in India gerealiseerd worden.
Op 11 mei 1895 keerde Van Rutten veilig in Meersel-Dreef terug. Zijn plan werd enthousiast ontvangen. Vanaf dat moment verrees er een grotere Lourdesgrot annex Mariapark met een kruisweg, afbeeldingen van de mysteries van de rozenkrans, de zeven smarten van Maria en beelden van verschillende heiligen. Sinds zijn zaligverklaring in 1998 wordt Pater Pio daar bijzonder vereerd. Dagelijks bezoeken mensen uit de verre omtrek deze plaats om te bidden en God te ontmoeten.

 

Andere berichten