Bisschop Liesen bezoekt Markland College in Oudenbosch

7 juni 2014

Op vrijdagochtend 6 juni bezocht bisschop Liesen het Markland College in Oudenbosch. De bisschop had de eerste twee lesuren een ontmoeting met leerlingen van 4 VWO en 5 VWO tijdens hun les godsdienst.

De bisschop vertelde de leerlingen onder meer over zijn eigen studiekeuze: “Tot en met 5 VWO wilde ik natuurkunde studeren. Maar in het laatste jaar van de middelbare school zei iemand tegen mij: ‘Heb je er nooit over gedacht om priester te worden?’ Dat was een nieuwe vraag voor mij.” Daarna kwam dat als nieuwe route op, onder meer ook in gesprek met een godsdienstleraar. En, herkenbaar voor de leerlingen, gaf de bisschop aan: “Al die ‘studiekeuzevragenlijsten’ die we moesten invullen, vanaf dat moment vulde ik die anders in.”

(Foto: J. Wouters)

Na zijn theologiestudie en Bijbelstudie gaf de bisschop twintig jaar les. De bisschop was daarom als een vis in het water tijdens het gesprek met de leerlingen. Dat gesprek ging onder meer over Darwin en de evolutietheorie en de beschrijving van de schepping in het eerste boek uit de Bijbel. Een vraag was ook of de bisschop de paus heeft ontmoet, of misschien zelf nog eens paus wil worden. (“Ja, de laatste drie.” En: “Nee, ik heb niet de ambitie paus te worden. Dat is een hele verantwoordelijkheid, die je op je neemt als je gevraagd wordt, maar die je niet zomaar zelf zoekt.”)

Ook waren er praktische vragen over hoe het dagelijks leven van de bisschop eruit ziet. (“Met gesprekken en ontmoeting, elke dag de eucharistie en gebed, en in de weekenden vaak bezoeken aan parochies.”) En: “Wat als ik een afspraak met u wil maken, moet ik dan betalen? Want hoe komt u aan uw geld?” “Nee. Mensen hoeven niet te betalen voor een afspraak met de bisschop,” legde de bisschop uit. “De bisschop verdient hetzelfde als een priester in de parochie. Dit wordt betaald uit de bijdragen van parochianen aan hun parochies.”

(Foto: J. Wouters)

“Wat als na uw dood blijkt dat het anders is dan u zich voorstelde?” was ook een vraag. Bisschop Liesen: “Ik heb daar niet een concrete voorstelling van. Maar ik denk dat er een ontmoeting is. Ik ga er van uit dat God bestaat. Dat is een overtuiging, niet een projectie, het is een ervaring die ik heb opgedaan. Ik krijg dingen terug waarvan ik weet: dit komt van een Persoon, dit is niet zomaar.’

Na afloop werd de bisschop door twee leerlingen nog snel even aangeschoten voor een paar korte vragen voor een werkstuk.

(Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten