Bisschop Liesen benoemt Vincent Schoenmakers tot vicaris-generaal

5 maart 2012

Bisschop Liesen heeft drs. V.G.P.M. Schoenmakers (72) benoemd tot vicaris-generaal. Vincent Schoenmakers was reeds vicaris-generaal onder mgr. Muskens en mgr. Van den Hende.

Omdat de functie van vicaris-generaal verbonden is aan de persoon van de bisschop, werd Vincent Schoenmakers ‘algemeen gedelegeerde’ toen bisschop Van den Hende op 10 mei 2011 ‘apostolisch administrator’ van het bisdom van Breda werd in verband met zijn benoeming tot bisschop van Rotterdam.

Vincent Schoenmakers heeft zich bereid getoond het ambt van vicaris-generaal opnieuw te willen aanvaarden onder bisschop Liesen, zij het voor een kortere tijd. Bisschop Liesen heeft Vincent Schoenmakers benoemd tot 1 augustus 2012 met alle rechten en plichten die het canonieke recht aan dit ambt verbindt.

 

Andere berichten